Підвищення точності перерахунку витрат модельного газу (Ar) у витрати ксенону при використані капілярних дроселів в системах подачі робочої речовини ЕРДУ

Юрков, БВ, Петренко, ОМ, Асмоловський, СЮ, Вороновський, ДК, Кулагін, СМ
Косм. наука технол. 2023, 29 ;(5):051-059
https://doi.org/10.15407/knit2023.05.051
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Запропоновано удосконалення методики перерахунку масової витрати модельного газу (Ar) до масової витрати робочого газу (Xe) у капілярних трубках. Отримано результати експериментальної перевірки відомої методики перерахунку масових витрат модельного газу (Ar), яка базується на законі Пуазейля для ламінарної течії з точністю від -21 до 30%,  у масові витрати робочого газу – ксенону, який використовується в електричних ракетних двигунних установках. На основі проведених експериментальних досліджень було запропоновано в існуючу методику перерахунку витрат ввести поправочний коефіцієнт, який залежить від внутрішнього діаметру капіляру. Введення поправочного коефіцієнту дозволило суттєво зменшити похибку перерахунку значень масових витрат аргону у масові витрати ксенону до ± 4%.
       Підвищення точності перерахунку дозволяє широке використання модельного газу - аргону при  підборі капілярних дроселів для систем подачі робочої речовини електричних ракетних двигунних установок малої та середньої потужності та при випробуваннях систем подачі робочої речовини на різних етапах розробки та відпрацювання.
Ключові слова: електрична ракетна двигунна установка, капілярний дросель, ксенонова система подачі робочої речовини, модельний газ, перерахунок масових витрат робочої речовини, робочий газ