NOAP – скриптів для планування та аналізу спостережень навколоземних об’єктів

Кожухов, ОМ, Медіна, МС
Косм. наука технол. 2023, 29 ;(6):080-092
https://doi.org/10.15407/knit2023.06.080
Мова публікації: Англійська
Анотація: 
Ми презентуємо новий інструмент для науковців та астрономів у сфері космічної безпеки та астрономії - пакет Python-скриптів NOAP (NEO Observations Analyzer and Planner). Цей пакет розроблений для автоматичного планування спостережень за об'єктами, що наближаються до Землі (ОНЗ), а також для аналізу існуючих спостережень в базі даних NEODyS-2.
         NOAP поділений на дві основні час-тини: Аналізатор та Планувальник.             Аналізатор автоматично завантажує дані з бази даних NEODyS-2, а потім розширює їх, додаваючи важливу додаткову інформацію. Ця інформація включає в себе дані про видиму швидкість й напрямок руху об'єктів та помилки спостереження, обрані вздовж та поперек їхнього шляху. Крім того, аналізатор генерує велику кількість статис-тичних даних та графіків, що дозволяє отри-мати більше інформації про ОНЗ протягом обраного періоду. Ця операція може прово-дитися одночасно для декількох обсервато-рій.
           Планувальник, з іншого боку, вибирає об'єкти для спостереження на найближчу ніч та розраховує їхні ефемериди з заданим кро-ком в повністю автоматичному режимі. Фор-мат виведених даних планувальника дозволяє використовувати його як на напівавтоматич-них телескопах, так і для повністю роботизованих спостережень.
           Крім того, NOAP може легко інтегруватися з різними типами телескопів і астро-номічного обладнання, що робить його універсальним рішенням для науковців та аст-рономів. Він також надає можливість генерувати звіти та візуалізації результатів спосте-режень, що сприяє покращенню розуміння та аналізу даних про ОНЗ.
           Пакет NOAP успішно використовується для планування і аналізу спостережень НЕО за допомогою оптичних засобів Національного центру управління та випробувань космічних об'єктів Державного космічного агентства України. Цей інструмент допомагає зрозуміти і краще вивчати об'єкти, що знаходяться недалеко від нашої планети, і відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки космічного простору та в астрономічних дослідженнях.
Ключові слова: навколоземні об’єкти, оптичні спостереження