Пошук

Пошук
Відображати лише позиції, де
Знайдені 28 результати
Автор Заголовок [ Рік(Asc)]
Фільтри: Автор - Ю.В. Костюченко  [Clear All Filters]
2013
Лялько ВІ, Костюченко ЮВ, Артеменко ІГ, Попадюк ЛМ, Федина РВ, Волошаненко АС. Аналіз невизначеностей в задачах оцінки кліматичних змін на регіональному рівні за даними супутникових спостережень парникових газів. Косм. наука технол. 2013 ;19(6):18-26.
Анон. Анализ неопределенностей в задачах оценки климатических изменений на региональном уровне по данным спутниковых наблюдений парниковых газов. Косм. наука технол. 2013 ;19(6):18-26.
Костюченко ЮВ, Ющенко МВ, Копачевський ІМ, Соловйов ДМ, Білоус ЮГ. Використання даних дзз для оцінки епідемічних (і соціоекологічних) ризиків у прибережних регіонах (на прикладі аналізу спалаху холери у м. Маріуполь у 2011 р.). Косм. наука технол. 2013 ;19(1):57-67.
Костюченко ЮВ, Білоус ЮГ, Соловйов ДМ, Копачевський ІМ. Використання засобів супутникового спостереження в комплексі методів оцінки ризиків метеорологічних і кліматичних надзвичайних ситуацій на урбанізованих територіях. Косм. наука технол. 2013 ;19(6):27–37.
Костюченко ЮВ, Білоус ЮГ, Мовчан ДМ, Ющенко МВ, Артеменко ІГ, Попадюк ЛВ. Застосування методів нелінійної просторово-часової регуляризації для аналізу даних метеорологічних спостережень. Косм. наука технол. 2013 ;19(5):42–49.
Анон. Использование данных ДЗЗ для оценки эпидемических (и социоэкологических) рисков в прибрежных регионах (на примере анализа вспышки холеры в г. Мариуполь в 2011 г.). Косм. наука технол. 2013 ;19(1):57–67.
Анон. Использование методов нелинейной пространственно-временной регуляризации для анализа данных метеорологических наблюдений. Косм. наука технол. 2013 ;19(5):42–49.
Анон. Использование средств спутникового наблюдения в комплексе методов оценки рисков метеорологических и климатических чрезвычайных ситуаций на урбанизированных территориях. Косм. наука технол. 2013 ;19(6):27-37.

Сторінки