Космічний моніторинг балансу парникових газів з метою уточнення їхньої інвентаризації

Лялько, ВІ, Сахацький, ОІ, Костюченко, ЮВ, Артеменко, ІГ, Жолобак, ГМ, Левчик, ОІ, Мовчан, ДМ
Косм. наука технол. 2012, 18 ;(2):03–14
https://doi.org/10.15407/knit2012.02.003
Мова публікації: українська
Анотація: 
В Україні впродовж 2006—2011 рр. спеціалісти Наукового центру аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України працюють над створенням методики моніторингу балансу парникових газів з метою уточнення обсягів їхніх викидів та поглинання на основі використання даних супутникових зйомок. Запропоновані супутникові методи дозволяють проводити незалежний моніторинг балансу вуглекислого газу в атмосфері. За експертними оцінками кількість CO2 перевищує 75 % від загальної кількості викидів парникових газів у межах території України. За даними супутникової зйомки пропонується здійснювати оцінку балансу антропогенних викидів та природного поглинання вуглекислого газу рослинним покривом за рахунок фотосинтетичної активності на значних територіях та забезпечити моніторинг вмісту CO2 в атмосфері в різних ландшафтно-клімтичних зонах та територіальних одиницях України.
Ключові слова: антропогенні викиди, вуглекислий газ, парникові гази, супутникові зйомки
References: 
1.Бунь Р. А., Густі М. І., Дачук В. С. та ін. Інформаційні технології інвентаризації парникових газів та прогнозування вуглецевого балансу України / Під ред. Р. А. Буня. — Львів: Укр. академія друкарства, 2004. — 376 с.
2. Воронин П. Ю. Хлорофильный индекс и фотосинтетический сток углерода на территории Северной Евразии // Физиология растений. — 2006. — 53, No 5. — С. 777—785.
3. Лархер В. Экология растений. — М.: Мир, 1978. — 384 с.
4. Лялько В. І., Артеменко І. Г., Жолобак Г. М. та ін. Дослідження впливу змін СО2 та СН4 в атмосфері на клімат за матеріалами космічних зйомок // Геологічний журн. — 2007. — No 4 — C. 7—16.
5. Руденко Л. Г., Чабанюк В. С. Бочковська А. І. та ін. Атлас України: Інтелектуальні системи ГЕО. 1999—2000.
6. Barton C. V. M., North P. R. J. Remote sensing of canopy light use efficiency using the photochemical reflectance index. Model and sensitivity analysis // Remote Sens. Environ. — 2001. — 78. — P. 264—273.
7. Buchwitz M., de Beek R., Noël S., et al. Atmospheric carbon gases retrieved from SCIAMACHY by WFM-DOAS: version 0.5 CO and CH4 and impact of calibration improvements on CO2 retrieval // Atmospheric Chemistry and Physics. — 2006. — 6. — P. 2727—2751.
8. Drolet G. G., Huemmrich K. F. A MODIS-derived photochemical reflectance index to detect inter-annual variations in the photosynthetic light-use efficiency of a boreal deciduous forest // Remote Sens. Environ. — 2005. — 98. — P. 212—224.
9. Gamon J. A., Huemmrich K. F., Peddle D. R., et al. Remote sensing in BOREAS: Lessons learned // Remote Sens. Environ. — 2004. — 89. — P. 139—162.
10. Penuelas J., Filella I., Gamon J. A. Assessment of photosynthetic radiation-use efficiency with spectral reflectance // New Phytologist. — 1995. — 131. — P. 291—296.
11. Rahman A. F., Gamon J. A., Fuentes D. A., et al. Modeling CO2 flux of boreal forests using narrow-band indices from AVIRIS imagery // AVIRIS Workshop, JPL/NASA, Pasadena, California, 2000.
12. Rahman A. F., Gamon J. A., Fuentes D. A., et al. Modeling spatially distributed ecosystem flux of boreal forest using hyperspectral indices from AVIRIS imagery // J. Geophys. Res. — 2001. — 106D, N 24. — P. 33,579—33,591.
13. Ruimy A., Kergoat L., Bondeau A. Comparing global models of terrestrial net primary productivity (NPP): Analysis of differences in light absorption and light-use efficiency // Global Change Biology. — 1999. — 5. — P. 56—64.

14. User’s Guide GPP and NPP (MOD17A2/A3) Products. Version 2.0 –MODIS Land Team, 2003. — 57 p.