Оценка точности результатов топографической коррекции данных космосъемки горных территорий в зависимости от точности цифровой модели рельефа

Лялько, ВИ, Сахацкий, АИ, Шпортюк, ЗМ, Сибирцева, ОН
Косм. наука технол. 2005, 11 ;(3-4):070-074
https://doi.org/10.15407/knit2005.03.070
Язык публикации: Украинский
Аннотация: 
Показано влияние точности цифровых моделей рельефа на коэффициент топографической коррекции данных сенсора ETM+ спутника «Landsat-7» и результаты классификации растительного покрова. Установлено границу применимости метода топокоррекции в зависимости от угла падения солнечных лучей и двустороннюю оценку коэффициента коррекции.
References: 
1. Лялько В. І., Шпортюк З. М., Сахацький О. І., Сибірцева О. М. Застосування методу топографічної корекції даних багатозональних космознімків для класифікації лісового по­криву гірських територій // Космічна наука і технологія.— 2003.—9, № 4.—С. 94—98.
2. Лялько В. І., Сахацький О. І., Шпортюк З. М., Сибірцева О. М. Оцінка точності результатів топографічної корекції даних космозйомки гірських територій в залежності від точності цифрової моделі рельєфу // Четвертая Украинская конференция по космическим исследованиям: Сб. тез. — Крым, Понизовка, 19-26 сентября, 2004. — Киев, 2004.— С. 147.
3. Сахацький О. І., Сибірцева О. М., Шпортюк З. М. Ком­бінація цифрової моделі рельефу із зображеннями «Landsat- 7» для визначення топографічних характеристик місцевості з метою проведення радіометричної корекції // Космічна наука і технологія.—2002.—8, № 2/3.—С. 89—91.

4. Шпортюк З. М., Сибірцева О. М. Метод топографічної корекції даних багатозональних космознімків для класи­фікації лісового покриву гірських територій // Доп. НАН України.—2004.—№ 1,—С. 123—125.