Спостереження активних явищ на Сонці за допомогою космічного апарата КОРОНАС-Ф

Ораєвський, ВМ, Собельман, ІІ, І.О., Ж, Кузнецов, ВД, Степанов, АІ, Поліщук, ГМ, Ковилін, ПМ, Негода, ОО, Драновський, ВЙ, Яцків, ЯС
Косм. наука технол. 2003, 9 ;(2-3):003-009
https://doi.org/10.15407/knit2003.02.003
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Описано комплексні спостереження в рамках місії КОРОНАС-Ф, націленої на вивчення активних явищ у сонячній короні. Наведено основні риси таких експериментів: спектроскопія XUV-зображень із високим часовим і просторовим розділенням; спектроскопічні вимірювання в рентгенівському діапазоні; спектрофотометричні дослідження у рентгенівському та гамма-діапазоні; дослідження сонячних космічних променів. Обговорюються та аналізуються деякі нові спостережені дані про структуру й динаміку спалахів і про нестаціонарні явища на Сонці.
Ключові слова: «КОРОНАС-Ф», сонячні спалахи, сонячна корона
References: 
1. Dmitriev P. B., Matveev G. A., Charikov Yu. E., et al. Impulse structure of the energy release in solar flare of December 19, 2001. In: Zaitsev V. V., Yasnov L. V. (Eds) Active processes on the Sun and stars, 195—198 (NIIRF SPGU, S-Peterburg, 2002).
2. Kocharov G. E., Lazutkov V. P., Matveev G. A., et al. Experiment IRIS onboard CORONAS-F for investigation of the solar X-ray emission. In: Zaitsev V. V., Yasnov L. V. (Eds) Active processes on the Sun and stars, Active processes on the Sun and stars / Eds V. V. Zaitsev, L. V. Yasnov, 314—317 (NIIRF SPGU, S-Peterburg, 2002).

3. Jenkins G. M., Watts D. G. Spectral analysis and its applications. (HOLDEN-DAY, San Francisco, Cambridge, London, Amsterdam, 1969).