Моделювання та оцінка ефективності космічних систем зондування

Федоровський, ОД, Якимчук, ВГ, Козлов, ЗВ, Колоколов, ОО
Косм. наука технол. 2003, 9 ;(2-3):083-089
https://doi.org/10.15407/knit2003.02.083
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Розглядається методика оцінки ефективності космічних систем дистанційного зондування Землі з використанням критеріїв приналежності і відповідності параметрів космічної системи характеристикам, що забезпечують виконання тематичних задач з найбільшою імовірністю. Визначення ефективності провадиться на основі статистичних іспитів імітаційної моделі.
Ключові слова: зондування Землі, моделювання, статистичні тести
References: 
1.  Волкович В. Л., Волошин А. Ф., Даргейко Л. Ф. и др. Методы и алгоритмы автоматизированного проектирования сложных систем управления. — Киев: Наук, думка, 1984.—216 с.
2.  Подиновский В. В., Ногин В. Д. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач. — Г.: Наука, 1982.— 328 с,
3.  Тимченко И. Е., Игумнова Е. М., Тимченко И. И. Систем­ный менеджмент и ABC-технологии устойчивого развития. — Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2000.—224 с.
4.  Федоровский А. Д., Даргейко Л. Ф., Зубко В. П., Яким-чук В. Г. Системный подход к оценке эффективности аппаратурных   комплексов   дистанционного   зондирования Земли // Космічна наука і технологія.—2001.—7, № 5/6.— С. 75—79.
5.  Федоровский А. Д., Якимчук В. Г. Имитационное модели­рование космических исследований ДЗЗ: постановка задачи и пути решения. // Космічна наука і технологія.—2002.— 8, № 2/3.—С. 83—88.

6.  Forrester J. W. Industrial Dynamics. — Cambridge MA, Productivity Press, 1961.—160 p.