Моделювання температурних умов в зоні розміщення ракети космічного призначення на борту літака-носія Ан-124-100

Сердюк, ІІ, Хлистун, ОІ, Хаврошин, ВФ
Косм. наука технол. 2005, 11 ;(1-2):016-021
https://doi.org/10.15407/knit2005.01.016
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Для авіаційно-космічного ракетного комплексу з пусковою установкою на базі транспортного літака-носія Ан-124-100 розроблено математичну модель температурних умов у зоні розміщення ракети космічного призначення в герметичній кабіні літака-носія. В результаті математичного моделювання визначено температурні умови в зоні розміщення ракети у вантажній кабіні важкого транспортного літака-носія при наземній підготовці та у польоті в зону запуску в холодних і жарких умовах атмосфери.
References: 
1. Антипенко И. Н., Данилов Н. Д.. Кузнецов В. И. Наземное кондиционирование воздуха в кабинах самолетов. — М.: Транспорт, 1976.—152 с.
2. Воронин Г. И. Системы кондиционирования воздуха на летательных аппаратах. — М.: Машиностроение, 1973.— 443 с.
3. Математическое обеспечение ЕС ЭВМ. Пакет научных программ. — Минск: АН БССР, 1973.—Вып. 2.—272 с.
4. Хлистун О. І. Розробка засобів і методів підвищення ефек­тивності систем кондиціювання повітря транспортних літаків: Автореф. дис.... канд. техн. наук. — К., 1993.—17 с.
5. Хлистун О. І. Метод параметричної ідентифікації матема­тичної моделі температурних режимів кабіни повітряного судна // Вісник Нац. авіац. ун-ту.—2004,—№ 2(20).— С. 72-76.
6. Хлистун А. И , Щербаков Ю Н. Расчет изменения температуры воздуха в кабинах транспортного самолета при наземном кондиционировании // Авиационная промыш­ленность.—1992.—№ 8.—С. 5—6.

7. Balabuev Р, V., Bogdanov О. К., Vovnyanko A. G , Serdyuk I. I. Antonov ASTc's development of the aerospace sys­tems on the basis of An-124 and An-225 aircrafts // Transac­tions of The World Congress «Aviation in the XXI-st Century». September 14-16, 2003, Kyiv, Ukraine. National Aviation University. — Kyiv, 2003.—P. 2.8—2.13.