Вплив клиностатування на стійкість пшениці до вірусної інфекції

Міщенко, ЛТ, Остапченко, ЛI, Філенко, ОМ
Косм. наука технол. 2005, 11 ;(1-2):087-092
https://doi.org/10.15407/knit2005.01.087
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Досліджували вплив клиностатування (вертикальне та горизонтальне) при швидкості обертання контейнерів 2 об/хв, а платформи – 1 об/хв на вірусостійкість рослин пшениці сорту Апогей. Вперше за умови модельованої мікрогравітації (клиностатування) одержано врожай зерна пшениці сорту Апогей: як неінфікованих так і інфікованих вірусом смугастої мозаїки пшениці рослин. Вперше з'ясовано характер перебігу вірусної інфекції при тривалому клиностатуванні та встановлено наявність вірусу у рослинах пшениці на 18-ту добу після інокуляції методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Найменш сприятливим варіантом досліду для репродукції вірусу виявилось вертикальне клиностатування. Збільшення вмісту загального азоту в колосках у цьому варіанті дає підставу зробити припущення про можливий синтез інтерфероноподібних білків у рослинах, подібно до того, як це відбувається у тварин.
References: 
1. Ермаков А. И. Методы биохимического исследования растений. — Л.: Колос, 1972.— 456 с.
2. Ладыгина М. Е., Бабоша А. В. Физиолого-биохимическая природа вирусного патогенеза, устойчивости и регуляции антиинфекционной активности// Физиология растений.— 1996.—43, № 5.—С. 729—742.
3. Левинских М. А. Онтогенез, репродукция и метаболизм высших растений в условиях космического полета: Автореф. дис. ... д-ра биол. наук. — М.: Ин-т Медико-биологических проблем РАН, 2002.—49 с.
4. Мищенко Л. Т. Влияние моделированной микрогравитации на ростовые процессы и фотосинтетический аппарат расте­ний Triticum aestivum L, инфицированных вирусом поло­сатой мозаики пшеницы // Космічна наука і технологія.— 2002—8. № 5/6—С. 66—70.
5. Мищенко Л. Т., Кюне Т., Мищенко И. А.: Бойко А. Л. Инфекционный процесс вируса полосатой мозаики (ВПМП) в клиностатированых растениях пшеницы Апогей // Космічна наука і технологія.—2003.—9, № 5/6.— С. 211—215.
6. Ройт А., Бростофф Дж., Мейл Д. Иммунология. — М.: Мир. 2000.—582 с.
 
7. Щербатенко I. С. Использование естественной и индуцированной устойчивости растений для защиты их от вирусных болезней // Мікробіологічний журн.— 1998.—60, № 6.— С. 56—65.
8. Щербатенко I. С. Стійкість рослин до вірусів // Мікробіологічний журн.—1996.—58, № 2.—С. 81—101.
9. Chen J., Adams M. J. A universal PCR primer to deled members of the Potyviridae and its use to examine the taxonomic status of several members of the family // Arch. Virol.— 2001.—146.—P. 757—766.
10. Kordyum E. L., Shevchenko G. V. Role of cytoskeleton in plain cell gravisensitivity // J. Gravitational Physiology.—2003.— 10(1).—P. 15—16.
11. Kuang A., Popova A., Xiao Yi., Musgrave. M E. Pollination and embryo development in Brassica rapa L. in microgravity Internal // J. Plant Sci.— 2000.— 161.—P. 203—211.
12. Mishchenko L. T. Dynamic of the WSMV reproduction in the Apogee wheat variety under simulated microgravity conditions // J. Grav. Physiol.—2003.—10(1).—P. 27—28.

13. Monje O., Bingham G. E., Carman J. G., et al. Canopy photosynthesis and transpiration in microgravity: gas exchange measurements aboard Mir // Adv. Space Res.—2000.— 26(2).—P. 303—306.