Перспективи розвитку космічної біології та медицини у світі та в Україні

Кордюм, ЄЛ
Косм. наука технол. 2005, 11 ;(1-2):075-086
https://doi.org/10.15407/knit2005.01.075
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Висвітлюються перспективні напрями досліджень у світі з космічної біології та медицини сьогодення та майбутнього. Значна увага приділяється Програмі з космічної біології та медицини в Україні, яка розроблена в світлі визначених світовою наукою пріоритетних напрямів у цій галузі і базується на одержаному в попередні роки фактичному матеріалі та висунутих українськими вченими оригінальних ідеях і гіпотезах, використанні нових методологічних підходів та моделей для наземних та космічних експериментів. Розглядаються основні напрями Програми, завдання та її науково-технічне забезпечення.
References: 
1. Кордюм Є. Л. Космічна біологія і медицина в Україні // Космічні дослідження в Україні. 1998— 2000. — Київ: АДЕФ-Україна, 2001.—С. 44—54.
2. Кордюм Є. Л. Космічна біологія і медицина в Україні // Космічні дослідження в Україні. 2002—2004. — Київ, 2004 —С. 51—58.
3. Петров В. М. Радиационная безопасность пилотируемой межпланетной экспедиции // Вестник РАН.—2004.—74, № 6,—С. 544—545.
4. Українські дослідження на орбітальних космічних комплек­сах. — Київ, 2004.—С. 16—22.
5. Kargel J. S. Proof for water, hints of life // Science.— 2004.— 306, N 5702,—P. 1689—1691.
6. Kordyum E. L. Space biology and medicine in Ukraine: concepts and experimental data // Space Sciences in Ukraine 2000— 2002. — Kyiv, 2002,—P. 55—66.

7. Pennisi E., Kerr R. A. On Mars, a second chance for life // Science.—2004.—305, N 5704.—P. 2010—2012.