Акустична діагностика гетерофазної плазми

Мартиш, ЄВ, Радченко, ОМ, Сидоренко, ВС, Яценко, ВО
Косм. наука технол. 2005, 11 ;(1-2):058-062
https://doi.org/10.15407/knit2005.01.058
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Аналіз робіт з експериментів та теорії розповсюдження акустичних хвиль в гетерофазному газі дозволив висловити твердження про доцільність застосування акустичної діагностики в запорошеній плазмі. Досліджені особливості таких систем та їхній вплив на дисперсійні рівняння для них. Наведені оцінки для амплітудно-фазових характеристик коливань акустичного типу, що необхідні для діагностики.
References: 
1. Мартиш Є. В. Особливості використання акустичних хвиль для діагностики гетерофазної запорошеної плазми // Вісник Київ. ун-ту. Сер. фіз.-мат. наук.—2002—№ І.—С. 320—323.
2. Kononenko Yu. М., Martysh, Е. V. Unstable low-frequency wave of finite amplitude in complex plasmas // 4th International Young Scientists' Conf. on Applied Physics. Proceed. — Kyiv: National Taras Shevchenko University, 2004.—P. 243—244.
3. Kortsragen U. Usage of acoustic waves in dusty plasma for contaminated particles diagnostics // Appl. Phys. Lett.— 1997.—71, N 2.—P. 208—210.
4. Malnev V. M., Martysh E. V. Dielectric Permittivity of Dusty Plasma with Account of Dipole Moments of Granules // First Cairo Conf. on Plasma Physics and Applications; Cairo — Egypt, 11—15 October, 2003-
5. Siva Rama Prasad P. V. Acoustic waves In a dusty plasma // Phys. Lett.—1998.—A239.—P. 378—384.
6. Shukla P. K., Mamun A. A. Introduction in dusty plasma physics. — Bristol, 2002.
7. Verheest F. Waves in dusty plasmas. — Dordrecht: Kluwer, 2000.

8. Yaroshenko V., Jacobs G., Verheest F. Dust acoustic modes in self-graviting plasma // Phys. Rev.—2001.—E 63 — P. 066406.