Супутникові спостереження середньомасштабних акустико-гравітаційних хвиль над полярними шапками

Федоренко, АК
Косм. наука технол. 2008, 14 ;(5):065-073
https://doi.org/10.15407/knit2008.05.065
Мова публікації: російська
Анотація: 
Досліджено властивості хвильових збурень над полярними шапками за даними вимірювань на супутнику «Dynamics Explorer 2». При перетині полярних шапок на висотах 250–450 км систематично реєструвалися періодичні варіації нейтральних параметрів атмосфери з горизонтальними масштабами в кілька сотень кілометрів. На основі аналізу амплітудних і фазових співвідношень коливань концентрацій різних атмосферних газів показано, що ці варіації викликані поширенням акустико-гравітаційних хвиль (АГХ). Запропоновано методику виділення варіацій АГХ на фоні трендів на основі кроскореляційного аналізу синхронних рядів вимірювань концентрацій О і N2- Відносні амплітуди АГХ над полярними шапками складають 3–10 %; переважні горизонтальні довжини хвиль 500–600 км; періоди – десятки хвилин. В денному секторі область підвищеної хвильової активності в основному обмежується високими широтами, а в нічному, як правило, простягається від полярних областей аж до середніх і низьких широт.
Ключові слова: акустико-гравітаційні хвилі, амплітудні і фазові співвідношення, варіації
References: 
1.  Бурмака В. П., Таран В. И., Черногор Л. Ф. Результа­ты исследования волновых возмущений в ионосфере методом некогерентного рассеяния // Успехи современ­ной радиоэлектроники.—2005.—№ 3.—С. 4—35.
2.  Dudis J. J., Reber C. A. Composition effects in thermos-pheric gravity waves // Geophys. Res. Lett.—1976.—3, № 12.—P. 727—730.
3.  Francis S. H. Global propagation of atmospheric gravity waves: A review // J. Atmos. and. Terr. Phys.—1975.— 37.—P. 1011 — 1054.
4.  Носке К, Schlegel К. A review of atmospheric gravity waves and traveling ionospheric disturbances: 1982—1995 // Ann. Geophysicae.—1996.—14.—P. 917—940.
5.  Hunsucker R. D. Atmospheric gravity waves generated in the high-latitude ionosphere: a review // Rev. Geophys. Space Res.—1982.—20, N 2.—P. 293—315.

6.  Johnson F. S., Hanson W. В., Hodges R. R., et al. Gravity waves near 300 km over the polar caps // J. Geophys. Res.—1995.—100.—P. 23993—24002.