Програмно-технічний комплекс забезпечення збору, обробки та збереження даних геомагнітних обсерваторій України

Сумарук, ТП
Косм. наука технол. 2010, 16 ;(2):12-16
https://doi.org/10.15407/knit2010.02.012
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Приведено характеристики приладів для точних вимірювань абсолютних значень напруженості магнітного поля Землі та його складових на геомагнітних обсерваторіях України згідно з вимогами INTERMAGNET. Описано методику вимірювань та подано схему обробки та збору результатів для створення банку даних спостережень геомагнітних обсерваторій України.
Ключові слова: банк даних, геомагнітні спостереження, програмно-технічний комплекс
References: 
1.  Бєлоусова М. А. Контроль материалов наблюдений гео­магнитной обсерватории. — М.: ИЗМИРАН, 1957. — 29 с.
2.  Нечаев С. А. Руководство для стационарных геомаг­нитных наблюдений. — Иркутск: Изд-во Ин-та географии СО РАН, 2006. — 139 с.
3.  INTERMAGNЕT. Technical Reference Manual. Ver. 4.4, British geological survey, 2008. — 94 p.

4.  Jankowski J., Sucksdorf C. Guide for magnetic measurements and observatory practice. — Warszawa: Publ. IAGA, 1996. — 235 p.