Cонячна активність і вікові варіації геомагнітного поля

Сумарук, ПВ, Сумарук, ТП
Косм. наука технол. 2010, 16 ;(2):05-11
https://doi.org/10.15407/knit2010.02.005
Мова публікації: Українська
Анотація: 
: Досліджено зміни вікових варіацій геомагнітного поля за даними середньоширотних обсерваторій «Львів», «Бєльськ», «Ленінград». Показано, що короткоперіодні варіації генеруються зовнішніми джерелами і величина їх залежить від рівня сонячної і геомагнітної активності. Зроблено припущення, що деяка частина короткоперіодних варіацій генерується внутрішніми джерелами.
Ключові слова: варіації, геомагнітне поле, сонячна активність
References: 
2.  Ладынин А. В., Попова А. А. Квазипериодические флуктуации скорости векового хода геомагнитного поля по данным мировой сети обсерваторий за 1985— 2005 г г. // Геология и геофизика. — 2008. — 49, № 12. — С. 1262—1273.
3.  Сумарук П. В., Сумарук Т. П. Квазідворічні варіації магнітного поля Землі в середніх широтах // Доп. Національної академії наук України. — 2009. — № 1. — С. 114—116.
4.  Тяпкин К. Ф. Новая ротационная модель магнитного поля Земли // Геофиз. журн. — 1996. — 18, № 1. — С. 30—37.
5.  Тяпкин К. Ф. Достижения кафедры геофизических методов разведки Национального горного универ­ситета в области науки и образования за последние 10 лет (1998—2008) // Геофиз. журн. — 2009. — 31, № 3. — С. 146—154.
6.  Яновский Б. М. Земной магнетизм. — Л.: Изд-во Ле­нинград. ун-та., 1978. — 592 с.
7.  Ivanov-Kholodny G. S., Chernoprud V. Ye. Analysis of the extrema of quasi-biennial variations of the solar activity // Astron. Trans. — 1992. — 3, N 1. — P. 81—84.
8.  Mandea M. How well is main – field secular variations known? // Contribs Geophys. and Geodesy. — 2001. — 31, N 1. — P. 233—243.

9.  Sumaruk P. V., Feldstein Ya. I., Porchkhidze Ts. Geomag­netic variation at geomagnetic poles // Phys. Solariter-restris. — 1980. — N 2. — P. 70—78.