Про оптимальний діапазон частот в радіоастрономічному методі вимірювання потоків частинок надвисокої енергії

Голубничий, ПІ, Філоненко, АД
Косм. наука технол. 2010, 16 ;(2):17-22
https://doi.org/10.15407/knit2010.02.017
Мова публікації: російська
Анотація: 
Обчислено модельний енергетичний спектр радіоімпульсу, викликаного каскадною зливою у місячному реголіті. Враховано поперечні розміри зливи та неоднорідний розподіл надлишкових електронів по радіусу диска. В області високих частот спектр радикально відрізняється від отриманих раніше спектрів. Область максимальної інтенсивності припадає на інтервал 500‒600 МГц. В діапазоні частот 1.6‒2.3 ГГц інтенсивність випромінювання падає на кілька порядків, чим можна пояснити негативні результати попередніх спроб реєстрації z0-спалахів.
Ключові слова: місячний реголіт, спектр радіоімпульсу, частинки надвисокої енергії
References: 
1.  Аскарьян Г. А. Избыточный отрицательный заряд электрон-фотонного ливня и когерентное излучение от него // ЖЭТФ. — 1961. — 41, № 2(8). — С. 616— 618.
2.  Аскарьян Г. А. Когерентное радиоизлучение от кос­мических ливней в воздухе и в плотных средах // ЖЭТФ. — 1965. — 48, № 3. — С. 988—990.
3.  Беленький С. З. Лавинные процессы в космических лу­чах. — М.: Гостехиздат, 1948. — 243 с.
4.  Березняк А. Р., Дагкесаманский Р. Д., Железных И. М. и др. Ограничения на поток нейтрино сверхвысоких энергий по радиоастрономическим наблюдениям // Астрон. журн. — 2005. — 82, № 2. — С. 149—156.
5. Голубничий П. И. Филоненко А. Д. Радиоизлучение в диапазоне средних и низких частот, вызванное ши­роким атмосферным ливнем // Письма в ЖТФ. — 1994. — 20, № 12. — С. 57—61.
6. Голубничий П. И., Филоненко А. Д. Радиодетектиро­вание широких атмосферных ливней супервысоких энергий // Письма в ЖТФ. — 1994. — 20, № 23. — С. 59—62.
7. Дагкесаманский Р. Д., Железных И. М. Радиоастроно­мический метод регистрации нейтрино и других эле­ментарных частиц супервысоких энергий // Письма в ЖЭТФ. — 1989.— 50, № 5. — С. 233—235.
8. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теория поля. — М.: На­ука, 1967. — 460 с.
9. Прудников А. П., Брычков Ю. А., Маричев О. И. Интег­ралы и ряды. — М.: Наука, 1984. — 797 с.
10. Филоненко А. Д. Детектирование космических лучей по электромагнитной радиоэмиссии ливня и воз­можности этого метода в диапазоне сверхвысоких энергий // Успехи физ. наук. — 2002. — 172, № 4. — С. 439—471.
11. Христиансен Г. Б., Куликов Г. В., Фомин Ю. А. Кос­мическое излучение сверхвысокой энергии. — М.: Атом издат, 1975. — 253 с.
12.  Alvarez-Muñiz J., Vázquez R. A., Zas E. Calculation Methods for Radio Pulses from High Energy Showers // arXiv:astro-ph/0003315.
13. Gorham P. W., Hebert C. L,. Liewer K. M., et al. Experi­mental Limit on the Cosmic Diffuse Ultra-high Energy Neutrino Flux // arXiv:astro-ph/0310232.
14. Gorham P. W., Liewer K. M., Naudet C. J. Initial Results from a Search for Lunar Radio Emission from Interac­tions of 1019 eV Neutrinos and Cosmic Rays 1 // arXiv: astro-ph/9906504.
15. Hankins T. H., Ekers R. D., O’Sullivan J. D. A search for lunar radio Cherenkov emission from hiqh-energy neutri­nos // Mon. Notic. Roy. Astron. Soc. — 1996. — 283. — P. 1027—1030.

16. Zas E., Halzen F., Stanev T. Electromagnetic pulses from high-energy showers: Implications for neutrino detection // Phys. Rev. D. — 1992. — 45, N 1. — P. 362—376.