Оцінка характеристик космічних сміттєзбирачів з ЕРД при двох варіантах маневрів їх виведення на орбіту

Дронь, ММ, Дубовик, ЛГ, Кондратьєв, ОІ, Хитько, АВ, Хорольський, ПГ
Косм. наука технол. 2010, 16 ;(5):59-61
https://doi.org/10.15407/knit2010.05.059
Мова публікації: російська
Анотація: 
Розглянуто два варіанти маневрів виведення на потрібну орбіту космічних сміттєзбирачів з електрореактивним двигуном, оснащених системою уловлювання дрібного космічного сміття: ракетою-носієм (РН) за допомогою розгінного блоку і безпосередньо РН. Для кожного варіанту приведено основні характеристики космічних сміттєзбирачів та представлено їхні порівняльні оцінки. Для ряду найпотужніших ракет-носіїв розраховано масу і радіус сферичного пасивного уловлювального елемента сміттєзбирача, якого можна вивести на орбіту.
Ключові слова: космічне сміття, ракета-носій, система уловлювання
References: 
1.  Кондратьев А. И., Хорольский П. Г., Дубовик Л. Г. Ме­тодика расчета тяговых и энергомассовых характе­ристик мусорособирающего космического аппарата с электродвигательной установкой // Авиационно-кос­мическая техника и технология. — 2009. — № 10 (67). — С. 82—84.
2.  Микиша А. Н., Рыхлова Л. В., Смирнов М. А. Загрязне­ние космоса // Вестник РАН. — 2001. — 71, № 1. — С. 26—31.
3.  Alpatov A. P., Gusyning V. P., Slyunyayev N. N., Khitko A. V. Space vehicle with electric thruster for gathering fine space debris // Proc. 50-th Int. Astronaultical congress. — Glasgow, Scotland, 2008.
4.  Isakowitz S. J. International reference guide to space launch systems: Second Ed. — Washington: American In­stitute of Aeronautics and Astronautics, 1991. — 341 p.

5 Konstantinov M. The analysis of influence of electrical propulsion characteristics on efficiency of transport ma­neuvers // The 30-th International Electrical Propulsion Conference, 17—20 September 2007. — Florence, Italy, 2007. — JEPC-2007-212. — 18 р.