Українська віртуальна обсерваторія (УкрВО). Мета, структура і завдання

Вавилова, ІБ, Пакуляк, ЛК, Процюк, ЮІ
Косм. наука технол. 2010, 16 ;(5):62-70
https://doi.org/10.15407/knit2010.05.062
Мова публікації: російська
Анотація: 
Наведено основні положення концепції Української астрономічної віртуальної обсерваторії (УкрВО). Викладено мету її створення, організаційну структуру у вигляді консорціуму обсерваторій України ‒ власників унікальних колекцій астрономічних даних, а також обговорюється місце і роль віртуальних обсерваторій у системі зв'язку «дані космічних місій ‒ наземні телескопи». Описано головні складові наукового астроінформаційного ресурсу: архіви фотографічних (зокрема унікальні, 1890‒1945 рр.) і спектральних ПЗЗ-спостережень небесних об'єктів; каталоги та бази даних, отримані за допомогою наземних телескопів, і дані космічних місій, оброблені в обсерваторіях України. Визначено першорядні завдання з формування УкрВО як національного центру астрокосмічних даних у структурі Міжнародного альянсу віртуальних обсерваторій, які вимагають нових підходів до IT-підтримки УкрВО і розвитку її освітянського ресурсу.
Ключові слова: астроінформаційний ресурс, віртуальна обсерваторія, концепція
References: 
1. Мажаев А. Э., Процюк Ю. И. Астрономические базы данных как фундамент виртуальной обсерватории // Изв. Глав. астрон. обсерватории в Пулкове. — 2009. — № 219, вып. 4. — C. 185—188.
2. Шляпников А. А. Проект «ЛАДАН»: концепция ло­кального архива данных наблюдений НИИ КрАО // Изв. Крым. астрофиз. обсерватории. — 2007. — 103. — C. 142—153.
3. Carvalho R. R., Gal R. R., Campos Velho H. F., et al. The Brazilian Virtual Observatory — A New Paradigm for Ast­ronomy // J. Comput. Interdisciplinary Sci. — 2010. — 1, N 3. — P. 187—206.
4. D’Abrusco R., Longo G., Walton N. A. Quasar candidates selection in the Virtual Observatory // Mon. Notic. Roy. Astron. Soc. — 2009. — 396, N 1. — P. 223— 262.
5.  Djorgovski S.G., Williams R. Virtual observatory: From concept to implementation // ASP Conf. Ser. — 2005. — 345. — P. 517—530. — (ArXiv:astro-ph/0504006v, Apr.1, 2005).
6. Dluzhnevskaya O.B., Malkov O. Yu. The Russian virtual observatory project //Astron. Reports. — 2005. — 49, N 12. — P. 1028—1032.
7. Egret D., Genova F. Interoperability tools for the virtual observatory // Proc. SPIE. — 2001.– astro-ph/0109275.
8. Pakulyak L. K. MAO of NANU glass archive database search and management tools // Kinematics and Physics of Celestial Bodies. Suppl. — 2005. — N 5. — P. 573.
9. Pavlenko Ya. V., Vavilova I. B., Kostiuk T. Astronomy in Ukraine // Organizations & strategies in astronomy. –– Springer-Verlag, 2006. — Vol. 7. — P. 121—146.
10. Pinigin G., Protsyuk Yu., Shulga A. Cooperation for common use of SEE astronomical database as a regional virtual observatory in different scientific projects // Rom. Astron. J. — 2005. — 15, Suppl. — P. 51—56.
11. Protsyuk Yu., Mazhaev A. Astronomical databases of the Nikolaev Observatory // A Giant Step: From Milli- to
Micro-arcsecond Astrometry: Proc. of IAU Symp. N 248, Shanghai, China, 15–19 Oct. 2007. — P. 548—551.
12. Protsyuk Yu. I., Mazhaev A. E., Shulga A. A. Development of the database of Nikolaev Astronomical Observatory as a unit of the International Virtual Observatory // Abstract Book of the IAU XXVIth General Assembly. — 2006. — P. 452.
13. Quinn P. J., Barnes D. J., Csabai L., et al. The Interna­tional Virtual Observatory Alliance: recent technical de­velopments and the road ahead // Proc. SPIE. — 2004. — 5493. — P. 137—145. — (Optimizing Scientific Return for Astronomy through Information Technologies / Eds P. J. Quinn, A. Bridger).
14. Sergeeva T. P., Sergeev A. V., Pakulyak L. K., et al. Wide field plate archive of MAO NAS of Ukraine: electronic plate collection // Baltic Astron. — 13, N 4. — 2004. — P. 677—682.
15. Vavilova I. B. National Ukrainian Virtual Observatory (UkrVO). Conception // Methods and instruments in astronomy: from Galileo to space projects: Abstract book of the Int. conference, Mykolaiv, May 17—20, 2010. — Mykolaiv, 2010. — P. 68—72.

16. Vavilova I. B., Yatskiv Ya. S. Astronomy in Ukraine: over­view of the situation and strategic planning for 2004— 2011 // Кинематика и физика небес. тел. — 2003. — 19, № 6. — С. 569—573.