Дослідження радіаційних поясів Землі в травні 2009 року на низькоорбітальному супутнику за допомогою приладу СТЕП-Ф

Дудник, ОВ
Косм. наука технол. 2010, 16 ;(5):12-28
https://doi.org/10.15407/knit2010.05.012
Мова публікації: російська
Анотація: 
Аналізуються варіації потоків електронів у радіаційних поясах Землі у травні 2009 р., виміряних супутниковим телескопом електронів і протонів СТЕП-Ф комплексу наукової апаратури ФОТОН космічного апарата КОРОНАС-ФОТОН. Досліджується взаємозв’язок змін інтенсивності часток в поясах біля основи дрейфових оболонок з різними фазами слабкої магнітної бурі 8 травня, а також з динамікою параметрів високошвидкісного потоку сонячного вітру, що передувала цій магнітній бурі. Визначаються емпіричні значення часу життя електронів з різними енергіями у основному внутрішньому і зовнішньому радіаційних поясах. Досліджується частота появи і залежність від геомагнітної активності додаткового внутрішнього радіаційного поясу, що виникає спорадично.
Ключові слова: геомагнітнаї активність, радіаційній пояс, СТЕП-Ф
References: 
1.   Дудник А. В., Гока Т., Матсумото Х. и др. Разработка спутникового спектрометра-телескопа энергичных заряженных частиц СТЭП-Ф для космического про­екта «Коронас-Фотон» и его тестирование на ионном циклотронном ускорителе RIKEN, Япония // Сб. тез. 3-й Украинской конф. по перспективным космичес­ким исследованиям. — 2003. — С. 37.
2.   Дудник А. В., Залюбовский И. И. Научные задачи меж­дународного космического эксперимента КОРОНАС-ФОТОН // Космічна наука і технологія. — 2000. — 6. — № 2/3. — С. 3—12.
3.   Дудник А. В., Малыхина Т. В. Компьютерное модели­рование поглощенной энергии и пробегов частиц в спектрометре СТЭП космического проекта «Попе­редження» // Космічна наука і технологія. — 2003. — 9, № 1. — С. 15—21.
4.   Дудник А. В., Персиков В. К., Бошер Д. и др. Экспери­ментальные возможности спектрометра-телескопа СТЭП-Ф и первые результаты радиационного кар­тографирования // Первые этапы летных испытаний и выполнение программы научных исследований по проекту КОРОНАС-ФОТОН: Тр. рабочего совеща­ния. — М., 2010. — С. 217—228.
5.   Baker D. N., Kanekal S. G., Horne R. B., et al. Low-alti­tude measurements of 2—6 MeV electron trapping life­times at 1.5 ≤ L ≤ 2.5 // Geophys. Res. Lett. — 2007. — 34 (20). — P. L20110.5, doi: 10.1029/2007GL031007.
6.   Dudnik O. V., Goka T., Matsumoto H., et al. Computer simulation and calibration of the charge particle spec-
trometer-telescope STEP-F // Adv. Space Res. — 2003. — 32, N 11. — P. 2367—2372.
7. Frolov O. S., Dudnik A. V., Sadovnichiy A. A., et al. Devel­opment of silicon matrixes and channels of amplification of signals for a telescope — spectrometer of charged parti­cles // Proceedings of Intern. Cosmic Ray Conf., August, 2001, Hamburg, Germany, Copernicus Gesellschaft, — P. 2305—2308.
8. Jian L. K., Russell C. T., Luhmann J. G., et al. Ion cyclotron waves in the solar wind observed by STEREO near 1 AU // Astrophys. J. Lett. — 2009. — 701, N 2. — doi: 10.1088/0004-637X/701/2/L105.
9. Narita Y., Glassmeier K. H., Sahraoui F., Goldstein M. L. Wave-vector dependence of magnetic-turbulence spectra in the solar wind // Phys. Rev. Lett. — 2010.—104, N 17. — doi: 10.1103/PhysRevLett.104.171101.

10. Obara T., Nagatsuma T., Den M., et al. Main-phase cre­ation of “seed” electrons in the outer radiation belt // Earth Planets Space. — 2000. — 52. — P. 41—47.