Космічна діяльність України: підходи до створення стратегії

Федоров, ОП, Колос, ЛМ
Косм. наука технол. 2011, 17 ;(1):03-11
https://doi.org/10.15407/knit2011.01.003
Мова публікації: російська
Анотація: 
Пропонуються підходи до розробки наукових основ формування стратегії космічної діяльності України з використанням ідеології стратегічного управління. Розглядаються деякі принципові особливості сучасної космонавтики, які необхідно враховувати при формуванні стратегії космічної діяльності України. Пропонується схема структурування космічної діяльності, процедура визначення характеристичних параметрів кожного із напрямків та їхнього оцінювання.
Ключові слова: космічна діяльність, соціогуманітарні аспекти, стратегія
References: 
1.  Дацюк С. Популярно про стратегію та стратегування-1. Що заважає нам мати стратегію? [Електронний ресурс]: Режим доступу: http:// www.pravda.com.ua.
2.  Довгань Л. Є., Каракай Ю. В., Артеменко Л. П. Стратегічне управління: Навчальний посібник. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 440 с.
3. Закон України «Про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2008—2012 роки» № 608-VI від 30 вересня 2008 р. [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. — 2009. — № 12. — С. 148. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
4.  Згуровский М. З., Панкратова Н. Д. Системный анализ: проблемы, методология, приложения. — К.: Наук. думка, 2005. — 744 с.
5.  2006 NASA Strategic Plan [Online] / National Aeronautics and Space Administration. — Washington, 2006. — 48 p. — Available : http://www.nasa.gov.
6.  The Canadian Space Strategy [Online] / Canadian Space Agency, 2003. — 27 p. — Available: http://www.space. gc.ca.
7.  The Global Exploration Strategy [Online], 2007. — 25 p. — Available: http:// www.globalspaceexploration.org.
8. White Paper. Space: a new European frontier for an expanding Union. An action plan for implementing the European Space policy [Online] / Commission of the European Communities. — Brussels, 2003. — 61 p. — Available: http://eur-lex.europa.eu.

9.  Zgurovsky M. The scenario analysis platform as a methodological base of the national foresight program of Ukraine // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2003 — № 1. — С. 7—25.