РТ-22 КРАО: підготовка наукової програми і проведення тестових наземних РСДБ-експериментів в рамках проекту «РадіоАстрон»

Вольвач, ОЄ, Кардашев, МС, Ларіонов, МГ
Косм. наука технол. 2011, 17 ;(1):70-75
https://doi.org/10.15407/knit2011.01.070
Мова публікації: російська
Анотація: 
Наземно-космічна наукова програма «РадіоАстрон» передбачає проведення досліджень з високим (мікросекунди дуги) кутовим розрізненням морфології і динаміки навколоядерних областей джерел, де відбувається могутнє енерговиділення. Відповідно до наукової кооперації між Україною і Росією ця робота проводиться з використанням 22-м радіотелескопа міліметрового діапазону довжин хвиль РТ-22 НДІ «Кримська астрофізична обсерваторія». Програмою досліджень передбачене проведення робіт з високочутливими радіометрами на частоти 22 і 36.8 ГГц. Це дозволяє одержати спектральні характеристики джерел поблизу частоти 22 ГГц - основної частоти експерименту «РадіоАстрон». Для реалізації проекту підготовляється наукова програма, істотною частиною якої є дослідження компактних утворень усередині позагалактичних джерел і проводяться тестові наземні РНДБ-експерименти.
Ключові слова: «РадіоАстрон», радіотелескоп, спектральні характеристики
References: 
1.  Вольвач А. Е. Двойные системы из сверхмассивных черных дыр в ядрах активных галактик // Кинематика и физика небес. тел. — 2009. — 25, № 5. — С. 385—401.
2.  Вольвач А. Е. Каталог источников для полетной про­граммы «РадиоАстрон» // Космічна наука і техноло­гія. — 2009. — 15, № 6. — С. 28—43.
3.  Вольвач А. Е., Бычкова В. С., Кардашев Н .С. и др. Быс­трые изменения блеска блазаров в радио- и оптичес­ком диапазонах // Астрон. журн. — 2009. — 86, № 5. — С. 440—448.
4.  Вольвач А. Е., Вольвач Л. Н., Кардашев Н. С., Ларио­нов М. Г. Исследование источников каталога WMAP // Астрон. журн. — 2008. — 85, № 6. — С. 483—497.
5.  Вольвач А. Е., Вольвач Л. Н., Кутькин А. М., Ларио­нов М. Г. Характеристики среды вблизи сверхмассив­ных черных дыр в ядрах активных галактик // Ки­нематика и физика небес. тел. Приложение. — 2009. № 6. — С. 93—97.
6.  Вольвач А. Е., Вольвач Л. Н., Кутькин А. М. и др. Суб-парсековая структура двойных сверхмассивных чер­ных дыр в ядрах активных галактик // Астрон. журн. — 2010. — 87, № 1. — С. 33—42.
7. Вольвач А. Е., Вольвач Л. Н., Ларионов М. Г. и др. Пере­менность излучения блазара 3С 454.3 за период 40 лет // Астрон. журн. — 2007. — 84, № 6. — С. 503—513.
8. Вольвач А. Е., Вольвач Л. Н., Ларионов М. Г. и др. Кор­реляция развития вспышечного явления в блазаре 3С454.3 в радио- и оптическом диапазонах // Астрон. журн. — 2008. — 85, № 11. — С. 963—971.
9. Вольвач А. Е., Кардашев Н. С., Ларионов М. Г. Об ис­следовании компактных радиоисточников для про­граммы «РадиоАстрон» // Тр. Гос. астрон. ин-та им. П. К. Штернберга. — 2004. — 75. — С. 184—185.
10. Вольвач А. Е., Кардашев Н. С., Ларионов М. Г. и др. Ис­следование статистических и спектральных харак­теристик радиоисточников каталога «РадиоАстрон» в мм диапазоне длин волн // Кинематика и физика небес. тел. — 2007. — 23, № 3. — С. 174—185.
11.Вольвач А. Е., Пушкарев А. Б., Вольвач Л. Н. и др. Струк­туры, переменность и вспышечная активность четы­рех объектов типа BL Lac // Кинематика и физика небес. тел. Приложение. — 2009. — № 6. — С. 85—92.

12. Вольвач А. Е., Пушкарев А. Б., Вольвач Л. Н. и др. Эво­люция потоков и парсековой структуры компактных внегалактических радиоисточников по результатам мониторинга на частотах 4.8—36.8 Г Гц и картогра­фирования по геодезическим РСДБ-наблюдениям // Космічна наука і технологія. — 2009. — 15, № 4. — С. 33—57.