Використання космічних і метеорологічних даних для оцінки врожайності озимої пшениці

Якимчук, ВГ, Жолобак, ГМ, Порушкевич, АЮ, Сахацький, ОІ
Косм. наука технол. 2011, 17 ;(5):64-67
https://doi.org/10.15407/knit2011.05.064
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Розглядається залежність врожайності озимої пшениці від температури, кількості опадів і космічного параметра NDVI у вигляді рівнянь множинної регресії. Врожайність прогнозується шляхом обчислення значення функції множинної регресії для конкретних значень кількості опадів і середньої температури або параметра NDVI, отриманих у попередні до прогнозування місяці вегетації пшениці.
Ключові слова: врожайність, космічний параметр, множинна регресія
References: 
1.  Жолобак Г. М., Якимчук В. Г., Сахацький О. І. та ін. Моделювання і прогнозування в задачах природоко­ристування (на прикладі оцінки врожайності озимої пшениці) // Доп. Нац. академії наук. — 2010. — № 4. — С. 164—168.
2.  Кеннеди M., Копп С. Картографические проекции. — К.: ЕСОММ Со, 2003. — 112 с.
3.  Лялько В. И., Сахацкий А.И., Ходоровский А. Я. и др. Возможности прогнозирования урожайности зерно­вых культур на основе совместного использования многозональных космических снимков AVHRR, NOAA и «Landsat TM» (на примере Киевской области) // Космічна наука і технологія. — 2002. — 8, № 2/3. — С. 249—255.

 4. Платонова Т. Ф. Прогнозирование динамики урожай­ности сельскохозяйственных культур. — Кишинев: Штиинца, 1983. — 88 с.