Специфічний коливальний режим у полярній термосфері

Федоренко, АК, Захаров, ІВ
Косм. наука технол. 2012, 18 ;(2):26–32
https://doi.org/10.15407/knit2012.02.026
Мова публікації: українська
Анотація: 
На основі аналізу спостережень на супутнику «Dynamic Explorer 2» досліджено особливості поведінки акустико-гравітаційних хвиль над полярними шапками. Встановлено, що для цих хвиль коливання вертикальної складової швидкості z V і концентрації δn/n відбуваються синфазно. В інтервалі висот 250—350 км властивості акустико-гравітаційних хвиль над обома полярними шапками і в різні сезони подібні. Визначено фазову горизонтальну швидкість полярних хвиль, їхній період, істинну горизонтальну довжину хвилі, вертикальну довжину хвилі, напрямок поширення по вертикалі. Значення z k < 0 свідчить про поширення хвиль знизу вгору від джерел, що знаходяться нижче рівня супутника. Фазова горизонтальна швидкість складає близько 700 м/с, а кут нахилу хвильового вектора до горизонту близький до 20°
Ключові слова: «Dynamic Explorer 2»., акустико-гравітаційні хвилі, полярні шапки
References: 
1. Федоренко А. К. Спутниковые наблюдения среднемасштабных акустико-гравитационных волн над полярними шапками // Космічна наука і технологія. — 2008. — 14, № 5. — С. 65—73.
2. Федоренко А. К. Відтворення характеристик атмосферних гравітаційних хвиль в полярних регіонах на основі мас-спектрометричних супутникових вимірювань // Радіофізика і радіоастрономія. — 2009. — 14, № 3. — С. 254—265.
3. Afraimovich E. L., Kosogorov E. A., Lesyuta O. S., et al. Geomagnetic control of the spectrum of traveling ionospheric disturbances based on data from a global GPS network // Ann. geophys. — 2001. — 19. — P. 723—731.
4. Carignan G. R., Block B. P., Maurer J. C., et al. The neutral mass spectrometer on Dynamics Explorer // Space Sci. Instrum. — 1981. — 5.— Р. 429—441.
5. Dudis J. J., Reber C. A. Composition effects in thermospheric gravity waves // Geophys. Res. Lett. — 1976. — 3, N 12. — P. 727—730.
6. Francis S. H. Global propagation of atmospheric gravity waves // Revs J. Atmos. and Ter. Phys. — 1975. — 37.— Р. 1011—1054.
7. Hajkovicz L. A. Auroral electrojet effect on the global occurrence pattern of large scale travelling ionospheric disturbances // Planet. Space.Sci. — 1991. — 39.— P. 1189—1196.
8. Hines C. O. Internal atmospheric gravity waves at ionospheric heights // Can. J. Phys. — 1960. — 38. — Р. 1441— 1481.
9. Johnson F. S., Hanson W. B., Hodges R. R., et al. Gravity waves near 300 km over the polar caps // J. Geophys. Res. — 1995. — 100.— P. 23993—24002.

10. Spencer N. W., Wharton L. E., Niemann H. B., et al. The Dynamics Explorer wind and temperature spectrometer // Space Sci. Instrum. — 1981. — 5.— P. 417—428.