Експериментальне дослідження процесу охолодження газу в кріогенному теплообміннику

Селезньова, ІВ, Мочонов, РО, Семененко, ЯВ, Сало, МП, Іваницький, ГМ
Косм. наука технол. 2017, 23 ;(4):46-51
https://doi.org/10.15407/knit2017.04.046
Мова публікації: російська
Анотація: 
Для відпрацювання процесу охолодження газу, що заправляється в кулебалони ракети-носія на стендовій базі ДП «КБ «Південне» створено експериментальну установку. Виконано перевірку технології охолодження гелію в змієвиковому теплообміннику, зануреного в рідкий азот. За результатами випробувань наведені рекомендації щодо практичного застосування технологій охолодження гелію, який заправляють у кулебалони ракети-носія.
Ключові слова: випробування, гас, гелій, кріогенний теплообмінник, кулебалон, наддув, охолодження газу, рідкий азот, рідкий кисень
References: 
1. Беляев Н. М. Расчет пневмогидравлических систем ракет. — М.: Машиностроение, 1983.—219 с.
2. Разработка эффективной технологии охлаждения газов в криогенном теплообменнике: LTC YZH PRT 002 00. — Днепр, 2017. — 130 с.
3. Технический отчёт по результатам экспериментальной отработки технологии охлаждения газов в криогенном теплообменнике: LTC YZH PRT 005 00. — Днепр, 2017. — 274 с.
4. Технологические объекты наземной инфраструктуры ракетно-космической техники: Инж. пособ. / Под ред. И. В. Бармина. — М.: Полиграфис РПК, 2005. — Кн. 1.— 417 с
5. Технологические объекты наземной инфраструктуры ракетно-космической техники: Инж. пособ. / Под ред. И. В. Бармина. — М.: Полиграфис РПК, 2006. —Кн. 2. — 376 с.
6. Челомей В. Н. Пневмогидравлические системы двигательных установок с жидкостными ракетными двигателями. — М.: Машиностроение, 1978.—240 с.