Використання трансферу технологій як інструменту комерціалізації інтелектуальної власності розробників високотехнологічних інновацій

Жариков, ІМ, Воротников, ВА, Кукушкіна, ТО
Косм. наука технол. 2017, 23 ;(4):52-60
https://doi.org/10.15407/knit2017.04.052
Мова публікації: російська
Анотація: 
Статтю присвячено питанням комерціалізації нематеріальної складової результатів НДР і ДКР з використанням механізму трансферу технологій з метою вдосконалення стратегії роботи з інтелектуальною власністю підприємства-розробника високотехнологічних інновацій. Можливості трансферу технологій розглядаються стосовно специфіки ракетно-космічної галузі України з урахуванням зарубіжного досвіду. Проаналізовано практичні аспекти укладення договорів трансферу космічних технологій і запропоновані можливі варіанти передачі технологій, що включають передачу прав на інтелектуальну власність.
Ключові слова: інноваційний продукт, інтелектуальна власність, комерціалізація, стратегічне планування, трансфер технологій
References: 
1. Андросова О. Ф., Череп А. В. Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності: Монографія. — К.: Кондор, 2007. — 356 с.
2. Бедюх О. Р., Новікова І. Е., Зенова М. В. Напрями інфраструктурної підтримки системи трансферу технологій в Україні у контексті імплементації європейських принципів управління [Електронний ресурс] // Економічний простір. — 2016. — № 111. — С. 61—72. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2016_111_8
3. Винник О. М. Средства саморегулирования в отношениях государственно-частного партнерства: проблемы усовершенствования правового регулирования [Электронный ресурс] // Право и инвестиции. — 2014. — № 1—2. — С. 12—20. — Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apir_2014_1-2_4
4. Капіца Ю. М., Аралова Н. І. Визначення ставок роялті у міжнародних договорах про передачу технологій // Наука та інновації. — 2015. — 11, № 2. — С. 55—74. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/scinn_2015_11_2_7
5. Кодинець А. Інтелектуальна власність та інформаційні відносини: теоретичні засади правового регулювання // Підприємництво, господарство і право. — 2016. — № 8. — С. 16—20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2016_8_4
6. Падучак Б. М. Некоторые аспекты существенных условий договоров о трансфере технологий [Электронный ресурс] // Теоретические и практические аспекты экономики и интеллектуальной собственности. — 2013. — Вып. 2 (1). — С. 154—159. — Режим доступа:
7. Bradley S., Hayter C., Link A. Models and Methods of University Technology Transfer [Electronic resource]. — 2013. — 73 p. — Mode of access: http://bae.uncg.edu/assets/research/econwp/2013/13-10.pdf
8. Bullen G. N. Successful Composites Technology Transfer: Applying NASA Innovations to Industry. — Society of Manufacturing  Engineers (SME), 2015. — 350 p.
9. Commission Recommendation of 10 April 2008 on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research organisations [Electronic resource]. — Mode of access: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008H0416
10. Slaughter S. Academic Capitalism in the Age of Globalization Paperback. — Baltimore, 2014. —296 p.

11. US National Space Policy, National Security Presidential Directives (NSPD) 49, Office of Science and Technology Policy [Electronic resource]. — Mode of access: http://www.space.commerce.gov