ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ТЕМПЕРАТУРНИХ ДЕФОРМАЦІЙ ОПТИЧНОГО КОРИСНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ІЗ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

Кушніренко, СІ, Кореннов, ЮА
Косм. наука технол. 2017, 23 ;(6):51-63
https://doi.org/10.15407/knit2017.06.051
Мова публікації: російська
Анотація: 
Викладено методику розрахунку температурних деформа- цій конструкцій із композиційних матеріалів, розроблену та апробовану в Державному підприємстві «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля». Запропонована методика основана на прикладному використанні пакета кінцевоелементного аналізу ANSYS Workbench для вирішення температурних та зв’язаних з ними статичних задач. Вона дає можливість значно скоротити час на підготовку розрахункової моделі, не використовуючи в розрахунках пошарове моделювання композиційного матеріалу. Розглядається також спосіб розподілу температурних полів по конструкції оптичного корисного навантаження космічного апарата «Січ-2М», що дозволяє здійснювати перехід та ув’язку між прикладними спеціалізованими програма- ми для розрахунку температурних режимів та визначення напружено-деформованого стану конструкції.
Ключові слова: композиційний матеріал, розрахункова модель, схема армування, температурні деформації, температурне навантаження
References: 
1. Гущин В. Н. Основы устройства космических аппара- тов. — М.: Машиностроение, 2003. — 272 с.
2. Кореннов Ю. А. Шовкопляс Ю. А., Щудро А. П. Расчет интегральных характеристик многослойных компо- зиционных материалов / Украинская конференция по космическим исследованиям: материалы 16 Ук- раинской конференции по космическим исследо- ваниям (22—27 августа 2016 г.). — Киев, 2016 г. — С. 109.
3. Ever J. Barbero. Finite Element Analysis оf Composite Materials Using ANSYS, CRC Press, Boca Raton, FL, 2014.
4. Gasser F., Abdelal Nader Abuelfoutouh Ahmed H. Gad. Finite Element Analysis for Satellite Structures. —Applications to Their Design, Manufacture and Testing, Egypt, 2013.
5. Kent L. Lawrence. ANSYS Workbench Tutorial Release 14, Schroff Development Corporation, 2012.
6. Stolarski T., Nakasone Y., Yoshimoto S. Engineering Analysis with ANSYS Software, Elsevier ButterworthHeinemann, 2006.