Міжнародно-правові засади розробки ресурсів Місяця, Марса та інших небесних тіл

Малишева, НР
Косм. наука технол. 2021, 27 ;(4):74-82
https://doi.org/10.15407/knit2021.04.074
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Досліджуються новітні тенденції розвитку міжнародно-правових відносин щодо розроблення та добування ресурсів небесних тіл, поштовхом для якого стало ініціювання Сполученими Штатами Америки міжнародної програми «Артеміда». До участі в цій програмі долучились дев’ять держав світу, формалізувавши свої наміри шляхом підписання т.з. Домовленостей щодо програми «Артеміда», зокрема Україна. Зважаючи на те, що міжнародно-правовий режим експлуатації ресурсів Місяця, Марса, астероїдів та інших небесних тіл до цього часу не є визначеним, а в доктрині космічного права з цього приводу немає єдності, у статті робиться спроба визначити правові підстави участі України у відповідній програмі, можливості, які перед нею відкриваються, а також завдання, що у цьому зв’язку постають перед вітчизняними суб’єктами космічної діяльності та державою, яка є відповідальною за всю космічну діяльність, що здійснюється під її юрисдикцією.
Ключові слова: міжнародне космічне право, міжнародно-правовий режим, національне законодавство, програма «Артеміда», ресурси Місяця, спільна спадщина людства
References: 
1. Договір про принципи діяльності держав по дослідженню і використанню космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла від 27.01.1967 (дата набуття чинності для України 31.10.1967). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_480#Text (дата звернення: 15.05.2021).

2. Закон України «Про міжнародні договори України» від 22.12.1993 р. з наступними змінами (ст.1). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3767-12#Text (дата звернення: 15.05.2021).

3. Концепція Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021—2025 роки, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 січня 2021 р. No 15-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-2021-#Text (дата звернення: 15.05.2021).

4. Малишева Н. Р. Правові засади створення та функціонування Міжнародної космічної станції. Правова держава. 2012. Вип. 23. С. 476—484.

5. NASA и Австралия будут вместе осваивать Луну. URL: https://tass.ru/kosmos/6913883 (дата звернення: 15.05.2021).

6. Угода про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_482#Text (дата звернення: 15.05.2021).

7. 2006 National Space Policy. URL: https://www.usgs.gov/media/files/2006-national-space-policy (дата звернення: 15.05.2021).

8. “Apollo on steroids”: The rise and fall of NASA’s Constellation Moon program. URL: https://www.planetary.org/articles/20160801-horizon-goal-part-2 (дата звернення: 15.05.2021).
9. Executive Order on Encouraging International Support for the Recovery and Use of Space Resources, dated on April 06, 2020. URL: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-encourag...recovery-use-space-resources/ (дата звернення: 15.05.2021).

10. H.R.2262 — U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act: https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/2262 (дата звернення: 15.05.2021).

11. Moon Treaty — Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Moon_Treaty (дата звернення: 15.05.2021).

12. NASA Administrator Signs Statement of Intent with Brazil on Artemis Cooperation. URL: https://www.nasa.gov/feature/nasa-administrator-signs-statement-of-intent-with-brazil-on-artemis-cooperation (дата звернення: 15.05.2021).

13. NASA boss pleads for steady Moon mission funding. URL: https://www.cbsnews.com/news/nasa-moon-mission-budget-administrator-jim-bridenstine/ (дата звернення: 15.05.2021).

14. President Signs Executive Order on Space Resource Utilization. URL: https://www.space.commerce.gov/president-signs-executive-order-on-space-resource-utilization (дата звернення: 15.05.2021).

15. Space Policy Directive Signing, Dec. 11, 2017. URL: https://www.nasa.gov/feature/space-policy-directive-signing-dec-11-2017 (дата звернення: 15.05.2021).

16. The Artemis Accords principles for cooperation in the civil exploration and use of the Moon, Mars, comets, and asteroids for peaceful purposes. URL: https://www.nasa.gov/specials/artemis-accords/img/Artemis-Accords-signed... (дата звернення: 15.05.2021).

17. Trump Administration Issues Executive Order On Encouraging International Support for the Recovery and Use of Space Resources. URL: https://spacewatch.global/2020/04/trump-administration-issues-executive-...ternational-support-for-the-recovery-and-use-of-space-resources/ (дата звернення: 15.05.2021)