Нові супутникові технології у процесах пошуку, розвідки і розробки родовищ нафти і газу

Перерва, ВМ, Бусел, ГФ, Архипов, ОІ, Філіпович, ВЄ
Косм. наука технол. 1999, 5 ;(2):31–33
https://doi.org/10.15407/knit1999.02.031
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Визначено роль супутникової інформації в підвищенні ефективності геологорозвідувальних робіт на сучасному етапі, що характеризується погіршенням гірничо-геологічних умов. Розроблено нові супутникові технології для використання при геологорозвідувальних роботах на шельфі та суходолі. Підтверджується необхідність подальшого вдосконалення форм і методів організації цих досліджень.
Ключові слова: гірничо-геологічні умови, супутникова інформація геологорозвідувальні робіти
References: 
1.  Перерва В. М. Прогнозирование промышленных скоплений углеводородов на шельфе по данным спутниковой инфор­мации // Нефть и газ шельфовой зоны СНГ: Тез. докл. Междунар.   конф.,   Санкт-Петербург,   ноябрь,    1996.   — Санкт-Петербург, 1996..
2.  Перерва В. М. Флюїдопровідні структури літосфери та їх роль у формуванні родовищ корисних копалин // Міне­ральні ресурси України.—1997.—№ 1-2.—С. 24—ЗО.
3.  Перерва  В.   М.,   Архіпов   О.   І.,   Окрепкий  Р.   Н.   та  ін. Підвищення   ефективності   нафтогазопошукових   робіт   // Нафтова і газова пром-сть.—1998.—№ 1.—С. 6—10.
4.  Перерва В. М., Лялько В. И., Шпак П. Ф. Информация ИСЗ «Січ-1» в решении актуальных проблем нефтегазовой геологии   //   Космічна   наука   і   технологія.—1996.—2, № 3/4.—С. 49—54.

5.  Перерва В. М., Лялько В. I., Шпак П. Ф. Флюїдопровідні структури і нафтогазоносність Азово-Чорноморського регіо­ну // Доповіді ПАН України.—1997.—№ 4.—С. 136—139.