Про одну дивну схожість структури Сонячної системи і моделі молекули води

Прісняков, ВФ
Косм. наука технол. 1999, 5 ;(2):113–118
https://doi.org/10.15407/knit1999.02.113
Мова публікації: російська
Анотація: 
Проводиться аналіз порівняння Сонячної системи і молекули води. Виявлено дивовижну подібність атомних орбіталей атома кисню як складової частини молекули води до Сонця і орбіт восьми планет: ядро–Сонце, орбіталь Is – Меркурій і Венера, 2s – Земля і Марс, 2р – Юпітер і Сатурн, Уран і Нептун, а також аналогії двох атомів водню у складі молекули води до планет та їхніх супутників: ядра – Плутон і Тритон; орбіталі sp: 1) Нептун і Нереїда, 2) Уран і Харон. Показана подібність відомого тетраедра молекули води до тетраедра, побудованого на координатах планет. Виявлено рівність деяких числових відношень у молекулі води і у Сонячній системі: долі планет і електронів, відносних розмірів атомів і Сонячної системи. Робиться висновок про необхідність ретельного вивчення космічних тіл Сонячної системи як можливого ключа до розгадки будови атомів і молекул, як можливості виявлення загальних закономірностей утворення подібних структур.
Ключові слова: будова атомів і молекул, планетологія, сонячна система
References: 
1.  Ксанфомалити Л. В. Спутники внешних планет и Плутон. —  М,: Знание, 1987-—64 с.
2.  Лесков Л. В. Почему они молчат... // Вселенная и разум. —   М.:   Знание,   1988.—№   П.—(Сер.   Космонавтика, астрономия).
3. Лесков  Л.   В,   Космос:   наука  и  миры.   —  М.:  Знание, 1991.—64 с.
4.  Николаев Л. А, Неорганическая химия: Учеб. пос.- 2 изд. —  М.: Просвещение, 1982.—640 с.
5.  Пановкин Б. Н. Проблема внеземных цивилизаций. — М.: Знание, 1979.—№ 7.—(Сер. Космонавтика, астрономия).
6.  Солнечная система: Пер. с англ. / Под ред. В. И. Мороза. —   М.:   Мир,   1978.—325  с.—(The  Solar  System.   W.   H. Freeman and Company. — San Francisco, 1975)

7.  Яцків Я.  С. Пошуки позасонячних планетних систем // Астрономічний календар 1997. — Київ: ГАО НАН України, 1996.—Вип. 43,—С. 178—179.