Досвід використання космічної інформації у вирішенні водоохоронних завдань

Федоровський, ОД, Сіренко, ЛЯ
Косм. наука технол. 1999, 5 ;(4):41–43
https://doi.org/10.15407/knit1999.04.041
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Виконано огляд прикладів практичного використання космічної інформації при розв'язанні різних водоохоронних завдань. Проаналізовані спектральні інформативні ознаки для дистанційної оцінки екологічного стану водних об'єктів, наведено приклади дешифрування космічних знімків.
Ключові слова: дешифрування космічних знімків, екологічний стан, космічна інформація
References: 
1.  Кондратьев К. Я., Поздняков Д. В. Новое в дистанционном зондировании  окружающей  среды  //   Исслед.  Земли  из космоса.—1996.—№ 1.—С. 107—121.
2.  Лялько В.  I.,  Федоровський А. Д.,  Сіренко Л. Я. та ін. Використання космічної інформації у вирішенні водогоспо­дарських  і  водоохоронних  завдань   //  Космічна  наука  і технологія.—1997.—З, № 3/4.—С. 40—49.
3.  Макрофиты — индикаторы изменений природной среды / Под ред. С. Гейны, К. М. Сытник, Д. В. Дубына и др. — Киев: Наук, думка, 1993.— 434 с.
4.  Поздняков Д. В., Кондратьев К. Я. Дистанционное зонди­рование природных вод в видимом диапазоне спектра // Исслед. Земли из космоса.—1997.—№ 2.—С. 3—24.
5.  Руденко Л. Г., Разов В. П., Денисова О. І. та ін. Картографічна апробація нових підходів до оцінки якості поверхневих вод України   //   Укр.   географічний   журн.—1996.—№   4.— С. 3—13.
6.  Bukata R. P., Jerome J. П., Kondratyev К. Ya. et al. Optical Properties and Remote Sensing of Inland and Coastal Waters. — Boca Raton etc.: CRC Press, 1995.—365 p.
7.  Papastergiadou E.,  Babalonas L.  The relationships between hydrochemical environmental factors and the aguatic macro-phytic vegetation in stagnant and slow flowing Waters // Arch. Hydrobiol. Stuttgart.—1993.—P. 475—489.

8.  Schiebe F. R., Harrington J. A. Remote sensing of suspended sediments: the Lake Chicot, Arcansas project // Int. J. Rem. Sens.—1992.—13, N 8.—P. 1487—1509.