Вплив гіпергравітаційного стресу на інтенсивність газообміну і виживання молодих і старих морських свинок

Мурадян, XК, Тимченко, АМ
Косм. наука технол. 1999, 5 ;(4):28–30
https://doi.org/10.15407/knit1999.04.028
Мова публікації: російська
Анотація: 
При старінні резистентність до гіпергравітаційного стресу морських свинок знижується. Діапазон допустимої гіпергравітації для них помітно вужчий, ніж для інших досліджених видів ссавців − мишей, хом'ячків і щурів. Крім того, при гіпергравітаційному стресі у морських свинок обох вікових груп не спостерігається зниження інтенсивності газообміну і температури тіла, характерні для інших вказаних видів. В цілому резистентність морських свинок до гіпергравітації, очевидно, ближче до людської, і вони можуть бути більш адекватною експериментальною моделлю.
Ключові слова: адекватна експериментальна модель, гіпергравітаційний стрес, життя в космосі
References: 
1.  Мурадян X. К., Тимченко А. Н. Возрастные особенности влияния   гипергравитационного  стресс   на  выживаемость, газообмен и терморегуляцию крыс // Проблемы старения и долголетия.—1996.—6.—С.11 —16.
2.  Тимченко А. Н., Мозжухина Т. Г., Мурадян X. К. Влияние гипергравитационного стресса на выживаемость, газообмен, терморегуляцию и синтез РНК и белка у мышей разного возраста // Проблемы старения и долголетия.—1996.—6.— С. 145—150.
3.  Фролькис В. В., Мурадян X. К., Тимченко А. П., Мозжу­хина Т. Г. Влияние гипергравитационного стресса на ин­тенсивность газообмена, биосинтез РНК и белка, терморе­гуляцию  и  выживаемость у  животных  разных  видов  // Космічна наука і технологія.—1997.—3, № 3/4.—С.  16— 21.
4.  Фролькис В.  В.,  Мурадян X.  К.,  Тимченко А.  Н.  и др. Геропротекторы как гравипротекторы? // Космічна наука і технологія.—1997.—3, № 3/4.—С. 28—33.
5.  Miquel J., Souza K. Greavity effects on reproduction, develop­ment,   and  aging  //  Adv.   Space  Biology  and  Medicine.— 1991.—1.—P. 71—97.

6.  Space Physiology and Medicine / Eds A. E. Nicogossian, C. L. Huntoon,  S.  L.  Pool.—3rd edition.  — Philadelphia:  Lea & Febiger, 1993.—573 p.