Ринок запусків космічних об'єктів (теорія питання)

Прісняков, ВФ, Пріснякова, ЛМ
Косм. наука технол. 1999, 5 ;(4):93–97
https://doi.org/10.15407/knit1999.04.093
Мова публікації: російська
Анотація: 
Метою роботи є розробка математичної моделі попиту та пропозиції ринкової економіки взагалі, та ринку космічних послуг зокрема. Теоретична формула попиту порівнюється з кривими попиту, отриманими фірмою Боїнг. Визначена рівноважна ринкова ціна. Розглянута динаміка космічного ринку. Розрахунки проведені для параметрів, близьких до ринку космічних послуг.
Ключові слова: динаміка космічного ринку, попит
References: 
1.  Присняков В. Ф. Введение в нестационарную макроэконо­мику.   Учеб.   пособие.   —  Днепропетровск:  ДГУ,   1996.— 124 с.

2.  Присняков В. Ф., Приснякова Л. М. Математическое моде­лирование переработки информации оператором человеко-машинных систем. — М.: Машиностроение, 1990.—200 c.