Екологічний моніторинг навколишнього середовища за багатозональними космічними знімками

Лялько, ВІ, Ходоровський, АЯ, Сахацький, ОІ
Косм. наука технол. 1999, 5 ;(4):46–48
https://doi.org/10.15407/knit1999.04.046
Мова публікації: російська
Анотація: 
Дослідження навколишнього середовища у режимі моніторингу пропонується проводити за матеріалами багатозональної космічної зйомки з високою роздільною здатністю. Розроблена методика проведення таких досліджень на прикладі Чорнобильського полігону. Складена схема екологічного стану полігону за матеріалами багатозональної космічної зйомки. Велику увагу привернуто до питань оцінки достовірності результатів.
Ключові слова: багатозональна космічна зйомка, екологічний моніторинг, оцінка достовірності результатів
References: 
1.  Давыдчук В. С., Зарудная Р. Ф., Михели С. В., и др. Ландшафты Чернобыльской зоны  и их оценка по условиям миграции радионуклидов.- К: Наук. думка, 1991.- 112 с.
2.  Кронберг П.  Дистанционное  изучение Земли.  Основы  и методы дистанционных исследований в геологии:  Пер.  с нем. — М.: Мир, 1998.—343 с.
3.  Лялько В. И. и др. Аэрокосмические методы в геоэкологии. — К.: Наук, думка, 1992.—206 с.

4.  Лялько В. И., Сахацкий А. И., Ходоровский А. Я. Интер­калибровка разновременных многозональных космических снимков для экологического мониторинга (на примере ис­следования зоны влияния аварии на ЧАЭС)  // Космічна наука и технологія.—1997.—3, № 3/4.—С. 54—58.