Дешифрування космічних знімків: розпізнавання ландшафтних зон на основі структурного аналізу

Федоровський, ОД, Якимчук, ВГ, Новиков, РІ, Пахомов, ІП, Суханов, КЮ, Теременко, АО
Косм. наука технол. 2000, 6 ;(2):39–44
https://doi.org/10.15407/knit2000.02.039
Мова публікації: російська
Анотація: 
Розглянуті засоби дешифрування космічних знімків за структурно-текстурними ознаками ландшафтних зон. При комп'ютерній обробці зображень використовувався математичний апарат просторово-частотного і кореляційного аналізу. Показана можливість класифікації ландшафтних зон за типами на основі матриць суміжних імовірностей контрастів.
Ключові слова: космічні знімки, ландшафтні зони, структурний аналіз
References: 
1. Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов. — М.: Наука, 1978.—848 с.
2.  Красильников Н. Н. Теория передачи и восприятия изобра­жений. — М.: Радио и связь, 1986.—248 с.
3.  Янутш Д. А. Дешифрирование аэрокосмических снимков. М.: Недра, 1991.—240 с.
4.  Haralick R. М. Statistical and structural approaches to texture // Proc. IEEE.—1979.—67, N 5.—P. 786.

5.  Kourgli   A.,   Belhadj-Aissa   A.   Textural   classification   using textural  signatures  //  Remote  sensing  in  the  21st  century: economic and environmental applications / Ed. Casanova. — Balkema, Rotterdam, 2000.—P. 557—561.