Вимірювання дипольних магнітних моментів технічних об'єктів

Дегтярьов, ВВ
Косм. наука технол. 2000, 6 ;(2):85–88
https://doi.org/10.15407/knit2000.02.085
Мова публікації: Українська
Анотація: 
На основі мультипольної моделі зовнішнього магнітного поля запропоновано шістнадцятиточковий магнітометричний метод вимірювання дипольних моментів технічних об'єктів, що зменшує вплив завадонесучих мультиполів і зовнішніх електромагнітних завад на точність вимірювань.
Ключові слова: дипольні моменти, мультипольна модель, точність вимірювань
References: 
1.  Сарычев В.  А.,  Овчинников  М.  Ю.  Магнитные системы ориентации   искусственных   спутников   Земли.   —   М., 1985.—104 с.—(Итоги науки и техники. Сер. Исследование космического пространства; Т. 23).

2.  Яновский Б.  М.  Земной магнетизм.  — Л.:  Изд-во ЛГУ, 1978.—592 с.