Багатовимірні задачі пружності підвісу поплавкового гіроскопа

Карачун, ВВ, Мельник, ВМ, Лозовик, ВГ
Косм. наука технол. 2000, 6 ;(2):92–97
https://doi.org/10.15407/knit2000.02.092
Мова публікації: російська
Анотація: 
Наведено аналіз пружної взаємодії поплавкового двостепеневого гіроскопа з акустичним випромінюванням. Розкрито механізм одночасного впливу кутового руху ракети-носія і звукової хвилі на похибки поплавкового приладу.
Ключові слова: двостепеневий гіроскоп, пружна взаємодія, ракета-носій
References: 
1.  Карачун  В.   В.,   Лозовик  В.   Г.,   Потапова  Е.   Р.,   Мель­ник В. Н. Многомерные задачи нестационарной упругости подвеса   поплавкового   гироскопа.   —   Киев:   Корнейчук, 2000.—128 с.
2.  Лунц  Я.   Л.   Ошибки  гироскопических  приборов.   —  Л.: Судостроение, 1968.—232 с.

3.  Kennard  Е.  Н.  The new approach to  shell  theory circular cylinders // J. Appl. Mech.—1953.—20, N 1.