Концепція моніторингу газового та аерозольного забруднення земної атмосфери (для висот більше 30 км) з борту Міжнародної космічної станції

Мороженко, ОВ, Шавріна, АВ, Велесь, ОА
Косм. наука технол. 2000, 6 ;(2):69–76
https://doi.org/10.15407/knit2000.02.069
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Наближеними модельними розрахунками обгрунтовано ідею, що головну роль в ослабленні потужності озонового шару може відігравати аерозольне забруднення верхніх шарів земної атмосфери, а фреони відіграють другорядну роль. Для задач точного моделювання процесу утворення та знищення озону, а також моніторингу тепличносприятливих газів та екології атмосфери запропоновано концепцію експериментів з борту українського модуля Міжнародної космічної станції. Вони забезпечать можливість отримання інформації про глобальні зміни хімічного складу земної атмосфери, спектральні значення комплексного показника заломлення та розміри стратосферного аерозолю, а також вертикальну структуру газової та аерозольної складових атмосфери та температури. Пропонується встановити два апаратурні комплекси. Один з них (два фур'є-спектрометри на діапазон довжин хвиль 11 = 1.5...11 мкм та спектрополяриметр на 11 = 200...400 нм) буде націлено в надір. Другий комплекс (також два фур'є-спектрометри на спектральний інтервал 11 = 1.5... 11 мкм) буде націлено на отримання ослабленого земною атмосферою спектру випромінювання Сонця на різних висотах (з кроком 1−2 км) над земною поверхнею.
Ключові слова: аерозольне забруднення, моніторинг екології атмосфери, озоновий шар
References: 
1.  Мороженко О. В., Сосонкін М. Г., Шавріна А. В., Іванов Ю.   С.   Проблеми  дистанційного  моніторингу  глобальних змін газової складової земної атмосфери // Космічна наука і технологія.—1995.—1, № 2-6.—С. 3—17.
2.  Український дослідницький модуль міжнародної космічної станції.—1998.—41 с.
3.  Хит Д. Ф., Текаекара М. П. Солнечный спектр в области 1200—3000 Å // Поток энергии Солнца и его изменения / Под ред. О. Уайт. — М.: Мир, 1980.—С. 212—232.
4.  Чемберлен Дж. Теория планетных атмосфер. — М.: Мир, 1981.—352 с.
5. Яновицкий Э. Г., Думанский З. О. Таблицы по рассеянию света  полидисперсной системой сферических частиц.— Киев: Наук, думка, 1972.— 124 с.
6.  Clerbaux С., Colin R., Simon Р. С., Graner С. Infrared cross sections and global warming potentials of 10 alternative hydro-halocarbons   //   J.   Geoph.   Res. —1993.—98D,    N   6.— P. 10491 — 10497.
7.  Farman J. C., Gardiner B. G., Shanklin J. D. Large losses of ozone in Antarctica reveal seasonal C1OX/NOX interaction // Nature.—1985.—315, N 1.—P. 207—210.
8.  Hansen J. Climat forsings and feedbacks // Long-Term Moni­toring of Global Climate Forsings and Feedbacks: NASA Conf. Publ. 3234. — New York, 1992.—P. 6—12.
9.  Hansen  J.   Climsat  Rationale   //   Long-Term   Monitoring   of Clobal Climate Forsings and Feedbacks:  NASA Conf.  Publ. 3234. — New York, 1992.—P. 26—35.
10.  Keating G. M. The responce of ozone to solar activity varia­tions: A review // Solar Phys.—1981.—74, N 2.—P. 321..
11.  Kucherov V. A., Ivanov Yu. S., Efimov Yu. S., et al. Ultraviolet low-resolution   spectropolarimeter   for   the   space   mission SPECTRUM-UV (UVSPEPOL project)  // Космічна наука і технологія. Додаток.—1997.—З, N 5/6.—С. 3—27.
12.  Lacis  A.,   Carlson  В.  Michelson  Interferometer   (MINT)   // Long-Term Monitoring of Global Climate Forsings and Feed­backs: NASA Conf. Publ. 3234. — New York, 1992.—P. 47.
13.  McCormic M.  P.  Stratospheric Aerosol and Gas Experiment (SAGE   III)   //   Long-Term   Monitoring   of   Global   Climate Forsings and  Feedbacks:  NASA  Conf.  Publ.  3234.   —  New York, 1992.—P. 36—39.
14.  Morozhenko A. V., Shavrina A. V. The concetration of gas and aerosol pollution monitoring (for altitudes more than 30 km) on board the Iternational Space Station // Sixteenth Colloquium on high resolution molecular spectroscopy. Dijon. 6-10 Septem­ber 1999, Programm and Abstracts. Post-Deadline Posters.— P. 8.
15.  Orphal J., et al. Absorption cross-sections of O3 at atmospheric temperatures (203—293 K) and pressures (100—1000 mbar) in the 12500—40000 cm−1 spectral range measured using FTS // Chem. Phys. Lett.—2000. (http://www-iup.physik.uni-bremen.de/gruppen/molspec.html).
16.  Reinsel G. C., Tiao G. C., DeLuisi. J. J., et al. Analysis of upper stratospheric umkehr ozone profile data for trends and the  effect of  stratospheric  aerosols  //  J.   Geophys.  Res.— 1984.—89.—P. 4833—4840.
17.  Rothman L. S., Risland C. P., Goldman A., et al. The HITRAN Molecular   Spectroscopic   Database   and   HAWKS   (HITRAN Atmospheric Workstation): 1996 Edition // J. Quant. Spectrosc. Radial. Transpher.—1998.—60, N 5.—P. 665—710.
18.  Tiao G. C., Reinsel G. C., Pedrick J. H., et al. A statistical trend  analysis  of  ozonezonde  data  //  J.   Geophys.  Res.— 1986.—91.—P. 13121 — 13136.
19.  Travis L. Earth observing scanning polarimeter // Long-Term Monitoring of Clobal Climate Forsings and Feedbacks: NASA Conf. Publ. 3234. — New York, 1992.—P. 40—46.

20.  Yoshino  K.,  Esmond J.  R.,   Cheung A.   S.-C.,  et al.  High resolution absorption cross sections in the transmission window region of the Schumann-Runge bands and Herzberg continuum of   O2   //   Planet,   and   Space   Sci.—1992.—40,   N   2/3.— P. 185—192.