Визначення енергії та напрямку приходу космічної частинки за допомогою місячного орбітального модуля

Філоненко, АД
Косм. наука технол. 2002, 8 ;(4):078-080
https://doi.org/10.15407/knit2002.04.078
Мова публікації: російська
Анотація: 
Знайдено практичний розв'язок задачі про напрямок осі каскадної зливи за допомогою двох навколомісячних модулів і системи трьох взаємно перпендикулярних диполів, встановлених на кожному з них. Цей розв'язок доповнює раніше опубліковані результати дослідження можливості визначення енергії електромагнітного каскаду за радіочастотним компонентом випромінювання δ-електронів зливи. Отримані результати можуть відкрити нові можливості для дослідження космічних променів з енергією понад 1021 еВ.
Ключові слова: каскадні зливи, навколомісячні модулі, перпендикулярні диполі
References: 
1.  Голубничий П. И., Филоненко А. Д. Радиоизлучение в диапазоне средних и низких частот, вызванное широким атмосферным ливнем // Письма в ЖТФ.—1994.—20, № 12.—С. 57—61.
2.  Голубничий П. И., Филоненко А. Д. Когерентное низкоча­стотное излучение, вызванное д -электронами широких ат­мосферных ливней // Укр. физ. журн.—1996.—41, № 7-8.— С. 696—699.
3.  Голубничий П. И., Филоненко А. Д. Детектирование кос­мических лучей супервысоких энергий с помощью искусст­венного спутника Луны // Космічна наука і технологія.— 1999.—5, № 4.—С. 87—92.
4.  Голубничий П. И., Филоненко А. Д., Яковлев В. И. Низкочастотное радиоизлучение ШАЛ и возможность его использования в методе радио детектирования // Изв. РАН. Сер. физ.—1994.—58, № 12.—С. 115—118.
5.  Пистолькорс А. А. Антенны. — М.: Связьиздат, 1947.— 479 с.
6.  Филоненко А. Д. Перспективы детектирования космиче­ских лучей супервысоких энергий // Письма в ЖТФ.— 1997.—23, № 10.—С. 57—62.
7.  Филоненко А. Д. Детектирование космических лучей с первоначальной энергией 10 —10 эВ с помощью радио­телескопа // Изв. РАН. Сер. физ.—1997.—61, № 3.— С. 543—546.

8.  Филоненко А. Д. Регистрация космических лучей очень высокой энергии декаметровым радиотелескопом УТР-2 // Письма в ЖЭТФ.—1999.—70, № 10.—С. 639—641.