Науки про життя в космосі

Академік В.І. Вернадський про споконвічність життя в космосі (До 100-річчя його праці «Початок і вічність життя»)

Рух статолітів у статоцитах кореневого чохлика в умовах реальної та модельованої мікрогравітації

Розробка біотехнічного емулятора теплообміну системи «людина – навколишнє середовище»

Реакційна здатність фізіологічно-активного полімеру – полівінілпіролідону

Електромагнітні методи корекції функціонального стану екіпажів космічних апаратів

Науковий медичний діагностичний комплекс «Медбіотех»–моніторинг для обстеження астронавтів на МКС

Використання та юнометричний контроль якості препаратів на основі полівінілпіролідону

Дослідження функціонального стану операторів за допомогою тесту Люшера

Ергономічна модернізація складних людино-машинних систем в нових умовах функціонування

Сторінки