Науки про життя в космосі

Вплив кліностатування та мікрогравітації на ультраструктуру та функції ядерець рослинних клітин

Моделювання реакції організму оператора на дії зовнішнього середовища

Структурно-функціональні зміни клітин мезофілу 12-добових кліностатованих паростків гороху

Ультраструктурні зміни клітин мезофілу та швидкість фіксації С02 кліностатованих рослин арабідопсису

Морфофункціональні особливості клітин протонеми Weissia tortilis Spreng., що розрізняються гравічутливістю

Посилення роботи остеокластів у щурів в умовах дефіциту опорного навантаження

Нова медична технологія із застосуванням електромагнітного випромінювання крайньо високої частоти для експрес-контролю та корекції функціонального стану космонавтів

Сторінки