Науки про життя в космосі

З'ясування клітинних механізмів залучення аутофагії в адаптацію рослин до умов мікрогравітації

Розроблення підходів нейропротекції при довготривалих космічних місіях

Концептуальний підхід до використання постбіотиків на основі бактерійних мембранних нановезикул для профілактики розладів здоров'я космонавтів

Морфо-фізіологічні реакції гравічутливості та адаптації до УФ-випромінювання моху Bryum Caespiticium Hedw. із Антарктики

Дослідження функціонального стану ліпідних рафтів у цитоплазматичній мембрані проростків Pisum Sativum при дії кліностатування

Рух статолітів у статоцитах кореневого чохлика в умовах реальної та модельованої мікрогравітації

Розробка біотехнічного емулятора теплообміну системи «людина – навколишнє середовище»

Реакційна здатність фізіологічно-активного полімеру – полівінілпіролідону

Сторінки