Науки про життя в космосі

Морфо-фізіологічні реакції гравічутливості та адаптації до УФ-випромінювання моху Bryum Caespiticium Hedw. із Антарктики

Дослідження функціонального стану ліпідних рафтів у цитоплазматичній мембрані проростків Pisum Sativum при дії кліностатування

Рух статолітів у статоцитах кореневого чохлика в умовах реальної та модельованої мікрогравітації

Розробка біотехнічного емулятора теплообміну системи «людина – навколишнє середовище»

Реакційна здатність фізіологічно-активного полімеру – полівінілпіролідону

Електромагнітні методи корекції функціонального стану екіпажів космічних апаратів

Науковий медичний діагностичний комплекс «Медбіотех»–моніторинг для обстеження астронавтів на МКС

Використання та юнометричний контроль якості препаратів на основі полівінілпіролідону

Сторінки