Збурений рух штучного супутника Місяця по проекту «Укрселена»

Александров, ЮВ
Косм. наука технол. 2009, 15 ;(1):005-008
https://doi.org/10.15407/knit2009.01.005
Мова публікації: російська
Анотація: 
Розглянуто питання стійкості орбіти штучного супутника Місяця за проектом «Укрселена» щодо збурювальної дії на нього Землі та Сонця. Зроблено рекомендації відносно вибору довготи вузла орбіти та моменту виходу КА на орбіту ШСМ стосовно взаємного положення Землі та Місяця.
Ключові слова: збурювальна дія, Місяць, стійкість орбіти
References: 
1.  Александров Ю. В. Небесная механика. — Харьков: ХНУ, 2007. — 227 с.
2.  Лидов М. Л. Эволюция орбит искусственных спутни­ков планет под действием гравитационных возмуще­ний внешних тел // Искусственные спутники Земли. — 1961. — Вып. 8. — С. 5—45.
3.  Шкуратов Ю. Г., Бондаренко Н. В., Качанов А. С. Зада­чи лунного полярного спутника после КА «Клементина» // Космічна наука і технологія. — 1998. — 4, № 1. — С. 46—53.

4. Shkuratov Yu. G., Lytvynenko L. N., Shulga V. M., et. al. Ob­jectives of a Ukranian orbiter mission to the Moon // Adv. Space Res. — 2003. — 31, N 11. — Р. 2341—2345.