Управління автоколивальним контуром мікромеханічної системи

Збруцький, ОВ, Гавриленко, ВВ, Стеценко, ТВ
Косм. наука технол. 2009, 15 ;(1):071-074
https://doi.org/10.15407/knit2009.01.071
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Розглянуто вплив нестабільності коефіцієнта демпфування на функцію перетворення вимірювача. Виключити або зменшити цей вплив можна організацією автоколивального режиму по збуджувальній координаті. Для цього необхідно ввести спеціальний закон управління в контурі збудження. Вибором величини керованого впливу можна зменшити вплив сил в'язкого опору на амплітуду стаціонарних коливань. Тоді вплив сил в'язкого тертя, що діють на систему ззовні, удасться виключити, що підвищує стабільність коефіцієнта перетворення вимірювача.
Ключові слова: автоколивальний контур, амплітуда, в'язке тертя
References: 
1. Апостолюк В. О., Апостолюк О. В., Збруцький О. В. Ме­тод синтезу датчика кутової швидкості на динамічно настроюваному гіроскопі // Наук. вісті. Нац. техн. ун­та України «Київський політехнічний інститут». — 2000. — № 5. — C. 103—109.
2. Боголюбов Н. Н., Митропольский Ю. А. Асимптотичес­кие методы в теории нелинейных колебаний. — М.: Наука, 1974. — 501 с.
3. Ден-Гартог Дж. Механические колебания. — М.: Физматгиз, 1960. — 580 с.

4. Пановко Я. Г. Введение в теорию механических коле­баний. — М.: Наука,1971. — 239 с.