Контактний термічний опір капілярних структур теплових труб в теплообмінних системах космічних апаратів і геліоенергетиці

1Косторнов, АГ, 1Шаповал, АА, Фролов, ГО, Шаповал, ІВ
1Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної академії наук України, Київ
Косм. наука технол. 2009, 15 ;(1):075-079
https://doi.org/10.15407/knit2009.01.075
Мова публікації: російська
Анотація: 
Представлено результати експериментальних досліджень впливу характеристик металевих капілярних структур (КС), приєднаних до суцільних нагрівних поверхонь, в умовах імітації роботи теплових труб. Досліджувався вплив способу приєднання різних структур на значення термічного опору R у місцях контакту «КС ‒ суцільна поверхня». Отриманo емпіричні формули, необхідні для конструювання теплових труб космічного призначення.
Ключові слова: геліоенергетика, капілярні структури, теплообмінні системи
References: 
1.   Косторнов А. Г. Проницаемые металлические волокновые материалы. – Киев: Техника, 1983. – 127 с.
2.   Косторнов А. Г., Шевчук М. С., Леженин Ф. Ф., Федор-ченко И. М. Экспериментальное исследование тепло-и электропроводности материалов из металлических волокон // Порошковая металлургия. – 1977. – № 3. – С. 45–49.
3.   Михеев М. А., Михеева И. М. Основы теплопереда­чи. – М.: Энергия, 1976. – 344 c.
4.   Семена М. Г., Гершуни А. Н., Зарипов В. К. Тепловые трубы с металловолокнистыми структурами. — Киев: Вища школа, 1984. – 128 с.
5.   Шлыков Ю. П., Ганин Е. А., Царевский С. Н. Контакт­ное термическое сопротивление. — М.: Энергия, 1977. – 328 с.
6.   Singh B. S., Dybbs A., Lyman F. A. Experimental study of the effective thermal conductivity of liquid saturated sin­tered fiber metal wicks // Int. J. Heat and Mass Transfer. – 1973. – N 16. – P. 1–12.

7.   Soliman M. M., Grauman D. W., Berenson P. I. Effective thermal conductivity of dry and liquid-saturated fiber metal wicks // ASME Paper. – 1970. – 70 – HT/Sp T-40. – P. 9.