Стан засміченості захищеної зони геостаціонарної орбіти протягом 2007-2009 рр.

Єпішев, ВП, Мотрунич, ІІ, Клімик, ВУ, Кудак, ВІ, Мацо, ГМ
Косм. наука технол. 2011, 17 ;(2):16-21
https://doi.org/10.15407/knit2011.02.016
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Аналізується виконання рекомендацій IADC в 2007-2009 рp. про захищену зону геостаціонарної орбіти. Обчислено зміну ризику зіткнення на геостаціонарній орбіті в цей трьохрічний період. Вона порівнюється з ризиком зіткнення у попередні п'ять років. Виявлено дрейфуючий об’єкт, нахил орбіти якого на початку 2010 р. пройшов через нульове значення. Досліджено вплив цього явища на ризик зіткнення з активними супутниками.
Ключові слова: дрейфуючий об’єкт, засміченість, ризик зіткнення
References: 
1.  Епишев В. П., Мотрунич И. И., Климик В. У. и др. Ис­следование причин роста вероятности столкновения на геостационарной орбите // Околоземная астро­номия — 2007. — Нальчик, Россия: НАНУ, ИА РАН, 2008. — С. 321—326.
2.  Єпішев В. П., Мотрунич І. І., Клімик В. У. Ризик зі­ткнення штучних космічних об'єктів на геосинхрон-них орбітах // Космічна наука і технологія. — 2004. — 10, № 5/6. — С. 159—163.
3.  Єпішев В. П., Мотрунич І. І., Клімик В. У. Повернен­ня орбіт геосинхронних об’єктів у площину еква­тора і ризик зіткнення на геостаціонарній орбіті // Космічна наука і технологія. — 2007. — 13, № 1. — С. 49—53.
4.  Єпішев В. П., Мотрунич І. І., Клімик В. У., Мацо Г. М. Точність орбіт некерованих супутників в каталогах геосинхронних об’єктів ESA // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Фізика. — 2008. — Вип. 23. — С. 172—177.
5. Кудак В. І., Єпішев В. П., Клімик В. У. Вплив засміче­ності зони геосинхронних орбіт на функціонування активних супутників. // Вторая междунар. науч.-прак тич. конф. «Университетские микропутники — перспективы и реальность»: Сб. матер. конф., Евпа­тория, 26—30 июня 2007 г. — Днепропетровск, 2007. — С. 16—21.
6. Мотрунич І. І., Клімик В. У., Кудак К. А., Мацо Г. М. Ризик зіткнення космічних об’єктів на геосинхронних орбітах // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Фізика. — 2005. — Вип. 18. — С. 25—31.— http://www.nbuv.gov. ua/Portal/natural/Nvunu/Fiz/2005_18/Motr.pdf
7. Arregui J. P., Jehn R. Classification of geosynchronous objects. — Darmstadt: ESA ESOC, 2007. — N 9. — 119 p.
8. Choc R., Jehn R. Classification of geosynchronous objects. — Darmstadt: ESA ESOC, 2008. — N 10. — 120 p.
9. Choc R., Jehn R. Classification of geosynchronous objects. — Darmstadt: ESA ESOC, 2009. — N 11. — 122 p.
10. Choc R., Jehn R. Classification of geosynchronous objects. — Darmstadt: ESA ESOC, 2010. — N 12. — 127 p. — http:// www.lfvn.astronomer.ru/files/COGO-issue12.pdf

11. Klimik V., Kizyun L. Hazard of collisions in geostationary ring. // Кинематика и физика небес. тел. Приложе­ние. — 2005. — № 5. — С. 393—397.