Спалахова активність блазара 3С454.3 в період 2004-2010 рр. від гамма до радіодіапазонів довжин хвиль

Вольвач, ОЄ, Ларіонов, МГ, Вольвач, ЛМ, Кутькін, ОМ, Віллата, М, Раітері, К, Лахтеенмакі, А, Торнікоскі, М, Саволайнен, П, Таммі, Д, Аллер, МФ, Аллер, ХД, Сергєєв, СГ, Дорошенко, ВТ, Єфімов, ЮС, Кліманов, СО, Назаров, СВ, Борман, ГА, Пушкарьов, ОБ, Жданов, ВІ, Федорова, ОВ, Вавилова, ІБ, Чеснок, НГ
Косм. наука технол. 2011, 17 ;(2):68-76
https://doi.org/10.15407/knit2011.02.068
Мова публікації: російська
Анотація: 
За даними тривалого моніторингу на п'яти частотах радіодіапазону від 4.8 до 37 ГГц, отриманими в НДІ «Кримська астрофізична обсерваторія», Радіообсерваторії Метсахові Університету ім. Аалто і Радіообсерваторії Мічиганского університету проаналізовано варіації потоку активного ядра галактики 3С454.3. Розглянуто динаміку трьох потужних спалахів в об'єкті у 2004-2010 рр. на основі спостережень у гамма- (0.1-300 ГеВ), рентгенівському (2-10, 15- 50 кеВ), радіо- і оптичному діапазонах хвиль. Визначено затримки розвитку спалахів між різними діапазонами довжин хвиль.
           Встановлено залежність відносних затримок спалахів від оптичного до радіодіапазонів, що підкоряється логарифмічному закону і зберігається від спалаху до спалаху. Проведено екстраполювання встановленого закону затримок спалахів до рентгенівського і гамма-діапазонів та запропоновано модель затримок у всьому діапазоні електромагнітного спектру. Запропоновано схему локалізації областей випромінювання у джеті в різних діапазонах довжин хвиль під час розвитку спалахів. З використанням даних про фізичні характеристики центральної області активного ядра галактики 3С 454.3 оцінено розміри іонізованої області для постійної щільності та щільності, що зменшується з відстанню від джерела. Розглянуто механізми нагрівання й охолодження середовища.
Ключові слова: активне ядро галактики, електромагнітний спектр, спалахова активність
References: 
1.  Вольвач А. Е., Вольвач Л. Н., Ларионов М. Г. и др. Пере­менность излучения блазара 3С 454.3 за период 40 лет // Астрон. журн. — 2007. — 84, № 6. — С. 503—513.
2.  Вольвач А. Е., Вольвач Л. Н., Ларионов М. Г. и др. Кор­реляция развития вспышечного явления в блазаре 3С454.3 в радио- и оптическом диапазонах» // Астрон. журн. — 2008. — 85, № 11. — С. 963—971.
3.  Вольвач А. Е., Ларионов М. Г., Кардашев Н. С. и др. Многочастотные исследования вариаций излуче­ния блазара 0716+714 // Астрон. журн. — 2009. — 86, № 9. — С. 835—843.
4.  Вольвач А. Е., Юровский Ю. Ю., Вольвач Л. Н., Стреп-ка И. Д. Анализ частотного запаздывания всплесков в активных ядрах галактик с помощью дискретной функции корреляции // 17-я Междунар. конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» 11— 15 сентября 2007 г., Севастополь, Крым, Украина. — Севастополь, 2007. — С. 824—825.
5.  Засов А. В., Постнов К. А. Общая астрофизика. — Фря-зино, 2006. — 496 с.
6.  Ефанов В. А., Моисеев И. Г., Нестеров Н. С. Обзор вне­галактических радиоисточников на длине волны 1.35 см // Изв. Крым. астрофиз. обсерватории. — 1979. — 60. — С. 3—13.
7. Чеснок Н. Г., Сергєєв С. Г., Вавилова I. Б. Оптична та рентгенівська змінність галактик Сейферта NGC5548, NGC7469, NGC3227, NGC 4051, NGC4151, Mrk509, Mrk79, Akn564 та квазара 1 Е0754 // Кинематика и физика небес. тел. — 2009. — 25, № 2. — С. 150—160.
8. Abdo A. A., Ackermann M., Ajello M., et al. Fermi Large Area Telescope first source catalog // Astrophys. J. Suppl. Ser. — 2010. — 188. — P. 405—436.
9. Aller M. F., Aller H. D., Hughes P. A. The longterm cen­timeter-band total flux and linear polarization properties of the Pearson-Readhead survey sources // Bull. Amer. Astron. Soc. — 2001. — 33. — P. 1516.
10. Ritzerveld R. The diffuse nature of Strömgren spheres // Astron. and Astrophys. — 2005. — 439, N 2. — P. L23— L26.
11. Ferland G. J., Peterson B. M., Horne K., et al. Anisotropic line emission and the geometry of the broad-line region in active galactic nuclei // Astrophys. J. — 1992. — 387. — P. 95—108.

12. Sergeev S. G., Doroshenko V. T., Golubinskiy Y. V., et al. Lag-luminosity relationship for interband lags between variations in B, V, R, and I bands in active galactic nuclei // Astrophys. J. — 2005. — 622. — P. 129—135.