Тестування наземного сегмента місії «Радіоастрон». Інтерферометр Сімеїз - Пущино на довжинах хвиль 6 см і 1.35 см

Вольвач, ОЄ, Костенко, ВІ, Ларіонов, МГ, Вольвач, ЛМ
Косм. наука технол. 2011, 17 ;(2):45-50
Мова публікації: російська
Анотація: 
У рамках програми кооперації між науковими організаціями України і Росії проведено цикл досліджень з підготовки функціонування наземного сегменту місії «РадіоАстрон». Для рішення задачі на 22-м радіотелескопі міліметрового діапазону РТ-22 (НДІ «Кримська астрофізична обсерваторія») була підготовлена наукова програма вимірів, істотною частиною якої було дослідження компактних утворень у структурі позагалактичних джерел, а також структурі і просторовому розподілі галактичних мазерів у лінії водяної пари H2O.
           Для тестування моделі наземного сегменту «РадіоАстрон» на РТ-22 КрАО в Симеїзі і РТ-22 ПРАО в Пущино спільно виконані наземні РНДБ-експерименти. У результаті обробки даних, записаних на кожній з антен, на кореляторі АКЦ ФІАН отримано і прокалібровано амплітуди і фази кроскореляційних функцій, а також зроблено оцінку доступного часу когерентності. Результати експерименту демонструють готовність РТ-22 (КрАО) до участі у подальших спільних радіоінтерферометричних сеансах, у тому числі і до робіт з проекту «РадіоАстрон». Проведена модернізація апаратури на станції Симеїз дала можливість розпочати проведення систематичних і комплексних поляризаційних досліджень областей зіркоутворення.
References: 
1. Вольвач А. Е. Каталог источников для полетной про­граммы «РадиоАстрон» // Космическая наука и техно­логия. — 2009. — 15, № 6. — С. 28—43.
Вольвач А. Е., Вольвач Л. Н., Кардашев Н. С., Ларио­нов М. Г. Исследование источников каталога WMAP // Астрон. журн. — 2008. — 85, № 6. — С. 483—497.
3.  Вольвач А. Е., Кардашев Н. С., Ларионов М. Г. Об иссле­довании компактных радиоисточников для програм­мы «РадиоАстрон» // Тр. Гос. астрон. ин-та им. П. К. Штернберга. — 2004. — 75. — С. 184—185.
4.  Вольвач А. Е., Кардашев Н. С., Ларионов М. Г. и др. Ис­следование статистических и спектральных характе-
ристик радиоисточников каталога «Радиоастрон» в мм диапазоне длин волн // Кинематика и физика не­бес. тел. — 2007. — 23, № 3. — С. 174—185.
5.  Вольвач А. Е., Матвеенко Л. И., Нестеров Н. С. Спек­трально-поляриметрические наблюдения линии Н2О (1.35 см) в Орионе KL // Изв. Кpым. астpофиз. обсер­ватории. — 1995. — 89. — С. 108—110.

6.  Матвеенко Л. И., Грэм Д., Даймонд Ф. Область вспыш­ка излучения Н2О мазера в Орионе KL // Письма в Астрон. журн. — 1988. — 14. — С. 1101—1122.