Моделювання вмісту СО2 в атмосфері на основі космічної інформації ДЗЗ (на прикладі Нікопольського гірничопромислового району)

Федоровський, ОД, Ліщенко, ЛП, Артеменко, ІГ, Суханов, КЮ
Косм. наука технол. 2011, 17 ;(2):56-60
https://doi.org/10.15407/knit2011.02.056
Мова публікації: російська
Анотація: 
На прикладі Нікопольського гірничопромислового району обґрунтовується методика моделювання змін вмісту в атмосфері вуглекислого газу під впливом антропогенних і природно-антропогенних процесів. Використовувались космічні знімки Землі з 2002 по 2009 рр.
Ключові слова: антропогенні і природно-антропогенні процеси, космічна інформація, моделювання
References: 
1.  Григорьев А. А. Космическая индикация ландшафтов Земли. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1975. — 185 с.
2.  Изменения земных систем в Восточной Европе / Отв. ред. В. И. Лялько. — Киев, 2010. — 582 с.
3.  Лищенко Л. П., Рябоконенко С. А., Федоровский А. Д. Оценка геоэкологического состояния горнопромыш­ленных территорий на основе ландшафтно-систем­ного подхода и аэрокосмической информации // Еко­логія довкілля та безпека життєдіяльності. — 2004. — № 2. — С. 5—11.
4.  Лялько В. І., Артеменко І. Г., Жолобак Г. М. та ін. До­слідження впливу змін СО2 та СН4 в атмосфері на клімат за матеріалами космічних зйомок // Геолог. журн. — 2007. — № 4. — С. 7—16.
5.  Моисеев Н. Н. Математические задачи системного анализа. — М.:Наука, 1981. — 487 с.
6.  Тимченко И. Е., Игумнова Е. М. Прогнозирование природных процессов методом адаптивного баланса влияний // Мор. гидрофиз. журн. — 2004. — № 5. — С. 53—63.
7.  Федер Е. Фракталы. — М.: Мир, 1991. — 254 с.
8.  Федоровский А. Д. К вопросу дешифрирования косми­ческих снимков природных ландшафтов // Космічна наука і технологія. — 1999. — 5, № 5/6. — С. 9—15.
9. Федоровский А. Д., Лищенко Л. П. Ландшафтно-сис-темный подход при оценке геоэкологической ситуа­ции в регионе // Доповіді НАН України. — 2003 — № 11. — С. 126—131.
10. Харалик Р. М. Статистичний і текстурний підхід до опи­су текстур // ТИИЭР. — 1979. — № 5. — С. 98—120.
11. Engelen R. J., Serrar S., Chevallier F. Four Dimensional Data Assimilation of Atmospheric CO2 using AIRS Ob­servations // J. Geophys. Res. — 2009. —

12. Forrester J. W. Industrial Dynamics. — Cambridge MA, Productivity Press, 1961. — 391 p.