Часовий спектр коливань рівня Чорного моря і його можливий зв'язок з динамікою зміни положення РТ- 22 КрАО як елементу Європейської геодинамічної РСДБ-мережі

Рябов, МІ, Вольвач, ОЄ, Сухарев, АЛ, Донских, АІ, Адобовський, ВВ, Кукліна, НЯ, Шабаліна, ОА, Губарь, ГА, Покидайло, СЛ
Косм. наука технол. 2012, 18 ;(1):13–20
https://doi.org/10.15407/knit2012.01.013
Мова публікації: російська
Анотація: 
У рамках міжнародних геодинамічних РНДБ-програм протягом 1994—2010 рр. визначено координати телескопа РТ-22 станції «Сімеїз». Зіставлено значення із середньомісячними значеннями рівня Чорного моря, отриманими на станціях в Одесі, Очакові, Севастополі, Ялті і Кацивелі. Всі пункти вимірювань рівня моря мають різні системи водостоку, що дає можливість досліджувати глобальні геодинамічні процеси і їхню залежність від циклу сонячної активності. Застосування програм розрахунків спектру часових варіацій рівня моря в різних пунктах показує збіг періодів від одного року до 11 і 22 р. За допомогою вейвлет-аналізу визначено особливості прояву цих періодів для кожної станції рівня моря окремо
Ключові слова: варіації рівня моря, геодинаміка
References: 
1.  Безруков Ю. Ф. Колебания уровня и волны в Мировом океане: Учеб. пособие. — Симферополь: Таврический Нац. ун-т им. В. И. Вернадского, 2001. — 52 с.

2.  Рябов М. И., Вольвач А. Е., Адобовский В. В. и др. О зависимости геодинамических характеристик Черного Моря по данным многолетнего мониторинга изменений его уровня от фазы солнечного цикла // Тр. X Гамовской астрономической конференции-школы. — Одесса: Астропринт, 2010. — С. 185.