Тепловий аналіз космічних апаратів зі змінними на витку орієнтацією і геометричною конфігурацією. нова версія пакету програм TRASSA

Кислов, АМ, Романенко, ВГ, Фенченко, ВН
Косм. наука технол. 2012, 18 ;(1):21–30
https://doi.org/10.15407/knit2012.01.021
Мова публікації: російська
Анотація: 
Розроблено нову версію пакету програм TRASSA для розрахунку орбітальних теплових режимів КА. Новий пакет дає можливість враховувати програмні зміни орієнтації КА і керовані повороти та/або зміщення окремих компонентів супутника протягом орбітального витка. Поліпшено інтерфейс побудови базової геометричної моделі КА. Наведено приклад розв’язання зовнішньої задачі радіаційного теплообміну КА змінної орієнтації та конфігурації.
Ключові слова: моделювання, тепловий режим КА
References: 
1. Гаврилов Р. В., Кислов А. М., Романенко В. Г., Фенченко В. Н. Пакет программ TRASSA для расчета тепловых режимов космических аппаратов // Космічна наука і технологія. — 2004. — 10, № 4. — С. 3—16.
2. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. — М.: Наука, 1970. — 720 с.
3. Лизунов Г. В., Глемба В. И., Корепанов В. Е. и др. Космический эксперимент «Потенциал» на борту спутника «Січ-2» // Космічна наука і технологія. — 2008. — 14, № 4. — С. 3—8.