Програма CoLiTec автоматизованого виявлення небесних тіл із слабким блиском

Саваневич, ВЄ, Брюховецкий, ОБ, Кожухов, ОМ, Диков, ЄМ, Власенко, ВП
Косм. наука технол. 2012, 18 ;(1):39–46
https://doi.org/10.15407/knit2012.01.039
Мова публікації: російська
Анотація: 
Представлено короткий опис програми для автоматизованого виявлення астероїдів на серії ПЗ-кадрів. Програма складається з окремих модулів, які описані у роботі. Наведено обчислювальні методи, які були використані при створенні програми, результати застосування програми у обсерваторіях, де спостерігаються астероїди.
Ключові слова: автоматизоване виявлення, астероїд
References: 
1.  Новичонок А. О. С/2010 Х1 (Elenin): первая комета в новейшей истории России.  Открытие. Исследования. Наблюдения. — Тула: Фрешбук, 2011. – 78 с.
2.  Пат. України на корисну модель № 58937. Спосіб виявлення рухомих об’єктів / Саваневич В. Є., Кожухов О. М., Брюховецький О. Б., Діков Є. М., Власенко В. П. // ДП «Український інститут промислової власності», бюл. № 8, 26.04.2011 р.
3.  Саваневич В. Е. Определение координат статистически зависимых объектов на дискретном изображении // Радиоэлектроника и информатика. – 1999. – № 1. – С. 4–8.
4.  Саваневич В. Е., Брюховецкий А. Б., Кожухов А. М., Диков Е. Н. Оценка координат астероида на дискретном изображении // Радиотехника. — 2010. — Вып. 162. — С. 78—86.
5.  Саваневич В. Е., Брюховецкий А. Б., Кожухов А. М., Диков Е. Н. Оценка экваториальных координат астероида по оценкам его координат на ПЗС-кадре // Системи обробки інформації: Зб. наук. пр. — Харків: ХУПС, 2010. — Вип. 6 (87). — С. 172—179.
6.  Саваневич В. Е., Кожухов А. М., Брюховецкий А. Б. и др. Определение оптимального критического значения амплитуды для двудиапазонного фотометрического пересчета // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. — 2011. — 4, № 9 (52). — С. 4— 7.
7.  Саваневич В. Е., Кожухов А. М., Брюховецкий А. Б., Власенко В. П. Метод сложения ПЗС-кадров с накоплением сигнала от астероида со слабым блеском и ненулевым видимым движением на серии ПЗС-кадров // Системи озброєння та військова техніка. — Харків: ХУПС, 2010. — Вип. 3 (23). — С. 154—159.
  8. Саваневич В. Е., Кожухов А. М., Брюховецкий А. Б., Власенко В. П. Оценка блеска астероида по амплитуде его сигнала на ПЗС-кадре // Системи управління навігації та зв’язку: Зб. наук. пр. — Київ: ЦНДІ НіУ, 2010. — Вип. 3 (15). — С. 46—50.
  9. Саваневич В. Е., Кожухов А. М., Брюховецкий А. Б., Диков Е. Н. Метод обнаружения астероидов, основанный на накоплении сигналов вдоль траекторий с неизвестными параметрами // Системи обробки інформації: Зб. наук. пр. — Харків: ХУПС, 2011. — Вип. 2 (92). — С. 137—144.
10. Саваневич В. Е., Кожухов А. М., Брюховецкий А. Б., Диков Е. Н. Обнаружение и оценка параметров траектории астероида // Радиоэлектроника и информатика. — 2011. — Bып. 1 (52). — С. 15—21.

11. McLean I. S. Electronic Imaging in Astronomy. Detectors and Instrumentation (Second Edition). — Berlin: Springer-Praxis, 2008. — 552 p.