Узагальнений сценарій еволюції сонячних циклів слабких фотосферных і сильних магнітних полів

Зелик, ЯІ, Степанян, НМ, Андреєва, ОА
Косм. наука технол. 2012, 18 ;(1):68–73
https://doi.org/10.15407/knit2012.01.068
Мова публікації: російська
Анотація: 
На основі оброблення даних спостережень досліджено еволюцію протягом трьох сонячних циклів великомасштабних магнітних полів на Сонці та встановлено узагальнений сценарій зміни сонячних циклів слабких фотосферних і сильних (в активних областях) полів. Виявлено, що поряд з істотними відмінностями еволюції слабких і сильних магнітних полів має місце і тісний зв'язок їхньої поведінки у виділених інтервалах напруженості, якщо, як характеристику для порівняння, розглядати швидкість зростання сумарного потоку поля.
Ключові слова: магнітні поля, Сонце, цикли
References: 
1.  Андреева О. А., Зелык Я. И., Степанян Н. Н. Дифференциальное вращение солнечных магнитных полей // Изв. Крым. астрофиз. обсерватории. — 2008. — 104, № 1. — С. 5—12.
2. Бендат Дж., Пирсол А. Применения корреляционного и спектрального анализа. — М: Мир, 1983. — 312 с.
3.  Бендат Дж., Пирсол А. Прикладной анализ случайных данных. — М: Мир, 1989. — 540 с.
4.  Зелык Я. И., Степанян Н. Н., Андреева О. А. Связь дифференциального вращения магнитных полей на Солнце со знаком и величиной напряженности поля // Пробл. управления и информатики. — 2008. — № 6. — С. 116—132.
5.  Зелык Я. И., Степанян Н. Н., Андреева О. А. Широтно-временные изменения вращения солнечных структур в трех циклах активности Солнца // Пробл. управления и информатики. — 2008. — № 1. — С. 139—146.
6.  Зелык Я. И., Степанян Н. Н., Андреева О. А. Корреляционные и спектральные методы оценивания широтного дрейфа солнечных магнитных полей // Управляющие системы и машины. — 2009. — № 3. — C. 30—35.
7.  Зелык Я. И., Андреева О. А., Степанян Н. Н. Широтный дрейф дисбаланса солнечных магнитных полей // Изв. Крым. астрофиз. обсерватории. — 2009. — 105, № 1. — С. 18—32.
8.  Зелык Я. И., Степанян Н. Н., Андреева О. А. Оценивание широтного дрейфа и дифференциального вращения потока дисбаланса магнитных полей на Солнце по данным наблюдений // Пробл. управления и информатики. — 2010. — № 2. — С. 144—156.
  9. Северный А. Б. О природе магнитных полей на Солнце // Астрон. журн. — 1965. — 42, № 2. — С. 217—231.
10. Северный А. Б. Исследование общего магнитного поля Солнца // Изв. Крым. астрофиз. обсерватории. — 1966. — 35. — С. 97—138.
11. Северный А. Б. Магнитная асимметрия и колебания общего магнитного поля Солнца // Изв. Крым. астрофиз. обсерватории. — 1968. — 38. — С. 3—51.
12. Степанян Н. Н., Андреева О. А., Зелык Я. И. Дисбаланс магнитных полей на Солнце // Изв. Крым. астрофиз. обсерватории. — 2009. — 105, № 1. — С. 5—17.
13. Andryeyeva O. A. , Stepanian N. N. Backgraund magnetic fields during last 3 cycles of solar activity //Astron. Nachr. — 2008. — 329, N 6. — P. 579—582.
14. Babcock H. D., Babcock H. W. The Sun’s magnetic fields, 1952—1954 // Astrophys. J. — 1955. — 121. — P. 349—366.
15. Babcock H. W. The topology of the Sun’s magnetic field and the 22-year cycle // Astrophys. J. — 1961. — 133. — P. 572—587.
16. Severny A. Solar magnetic fields // Space Sci. Revs. — 1964. — 3. — P. 451—486.
17. Severny A. Solar Magnetic Fields // XII General Assembly IAU. Hamburg, 26 Aug., 1964. — Hamburg, 1964. — P. 755—773.
18. Severny A. B. Is the Sun a magnetic rotator? // Nature. — 1969. — 224, N 5214. — P. 53—54.
19. Severny A. B. Time fluctuation of the general magnetic field of the Sun // Quart. J. Roy. Astron. Soc. — 1971. — 12, N 4. — P. 363—379.
20. Welch P. D. The use of fast fourier transform for the estimation of power spectra: A method based on time averaging over short, modified periodograms // IEEE Trans. Audio Electroacoustics. — 1967. — AU-15. — P. 70—73.

21. Zyelyk Ya. I. Correlation and Spectral Models in Stationary Estimation Problems of the Differential Rotation and the Latitudinal Drift of thе Magnetic Fields on the Sun // Proceedings of the 2nd International conference on inductive modeling (ICIM 2008) (Kyiv, September 15—19, 2008). — Kyiv, 2008. — P. 267—273.