Збурення руху геосинхронних супутників під дією відбитого сонячного і інфрачервоного випромінювання Землі

Єпишев, ВП, Ісак, ІІ, Кудак, ВІ
Косм. наука технол. 2012, 18 ;(1):55–59
https://doi.org/10.15407/knit2012.01.055
Мова публікації: російська
Анотація: 
Досліджуються періодичні та вікові зміни елементів орбіт геосинхронних супутників під дією відбитого Землею сонячного світла та ІЧ-випромінювання Землі. Визначено максимальні амплітуди періодичних змін і максимальні швидкості вікових змін. Аналіз проведено на основі обчислень, виконаних для 16 супутників, вибраних з російського каталогу.
Ключові слова: відбите світло, вікові зміни елементів орбіт, геосинхронні супутники
References: 
1. Арнольд Курт. Методы спутниковой геодезии. — М.: Недра, 1973. — 224 с.
2. Епишев В. П., Климик В У., Кудак В. И. Возмущение геосинхронных спутников под действием давления солнечного излучения // Околоземная астрономия-2009. — М., 2010. — С. 42—48.
3. Єпішев В. П., Клімик В. У., Мотрунич І. І. Зміни в русі геосинхронних об’єктів внаслідок впливу на них випромінювання від землі та їх проходження через тінь землі // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. фіз. — 2010. — Вип. 28. — С. 157—164.
4. Клімик В. У., Єпішев В. П., Мотрунич І. І. та ін. Збурення в русі геосинхронних супутників під дією сонячного випромінювання // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. фіз. — 2008. — Вип. 23. — С. 164—171. — (http://www.nbuv.gov.ua/portal/ natura/Nvuu/Fiz/2008_23/Klim.pdf).
5. Кудак В. И. Климик В. У. Епишев В. П. Оценка возмущений от солнечного излучения в элементах орбит геосинхронных спутников методом гармоник // Астрофиз. бюллетень. — 2010. — 65, № 3. — С. 317—325. — (http://w0.sao.ru/Doc-k8/Science/Public/ Bulletin/Vol65/N3/p317.pdf).

6. Сочилина А. С., Киладзе Р. И., Григорьев К. В., Вершков А. Н. Каталог орбит геостационарных спутников. — С.-Петербург: ИТА РАН, 1996. — 104 с.